• Mikropôrod bude premietaný v 50tich mestách Slovenska!

    Mikropôrod bude premietaný v 50tich mestách Slovenska!

    Na tohtoročnom medzinárodnom filmovom  festivale Ekotopfilm-Envirofilm bol premietaný aj film Mikropôrod, ktorý patrí medzi 22 ocenených filmov festivalu a získal cenu Ministerstva hospodárstva SR. Premietania sa v máji uskutočnili v dvoch mestách , v Bratislave a v Banskej Bystrici, po premietaniach na besedách Ekológia bytia naše členky , Gabika Janovičová, Zuzana Bajkaiová a Zuzana Kostková diskutovali s prítomnými divákmi k témam prirodzených pôrodov a dôležitosti  podpory bondingu a prirodzených procesov v starostlivosti o matku a dieťa. […]

Ženy-Matky-Telá

V súvislosti s poskytovaním pôrodnej starostlivosti dochádza na Slovensku k vážnym porušeniam ľudských práv žien, ktoré majú často systémovú povahu. Porušenia sa týkajú všetkých ľudských práv prítomných pri pôrodoch – napríklad práva na ľudskú dôstojnosť, na ochranu zdravia, na ochranu súkromného a rodinného života, na informácie, na rovnosť a nediskrimináciu, práva nebyť podrobená násiliu, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu a i. Porušujú ich jednotliví zdravotnícki pracovníci a pracovníčky, zdravotnícke zariadenia, ale aj štát, Vyplýva to z dvojročného monitoringu a výskumu, ktorý realizovalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci s občianskym združením Ženské kruhy. Publikácia Ženy – Matky – Telá: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku je prvou publikáciou na Slovensku, ktorá sa zaoberá pôrodnou starostlivosťou v SR z pohľadu ľudských práv žien. […]

Témy

Tlačenie na brucho je škodlivá metóda

marec 27th, 2015|0 Comments

Táto infografika, je ďalšou zo série v minikampani o rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti. Metóde tlačenia na brucho/Kristellerovej expresii sme sa venovali aj v minulosti v článku od docentky Jette A. Clausen. Je to jedna z tém, ktoré považujeme za mimoriadne dôležité. […]

Vaginálny pôrod po cisárskom reze

október 20th, 2013|1 Comment

Na Slovensku v posledných rokoch významne stúpa počet pôrodov formou cisárskeho rezu, už dnes tak rodí v priemere každá štvrtá žena. Mnohé zo žien po sekcii chcú v prípade ďalšieho tehotenstva rodiť vaginálne. Aké riziká alebo výzvy na ne čakajú? Pozrite si, čo k téme nazývanej v skratke VBAC (VBAC – Vaginal Birth After Cesarean, čiže vaginálny pôrod po cisárskom reze) môžete nájsť na našich stránkach: […]

Spontánny potrat

august 26th, 2013|1 Comment

Spontánny potrat, zamlčaný potrat (alebo missed abortion) je téma, ktorá zaujíma mnohé z Vás. Doteraz sme sa tejto téme hĺbkovo nevenovali, ale napriek tomu veríme, že máme informácie, ktoré by mohli byť pre Vás zaujímavé. […]

Videá

Odporúčame

Rozhovor s Doc. MUDr. Jozefom Haštom

Pána docenta sme požiadali o vyjadrenie k téme nerušeného kontaktu matky a dieťaťa.[…]

Spôsoby predchádzania poraneniam hrádze pri pôrode

Pôrodný proces predstavuje pre ženské telo súhrn búrlivých zmien, a to nielen hormonálnych ale aj anatomických. Ak žena rodí vaginálne, prirodzene hneď po zdraví dieťatka je pre ňu dôležité zachovanie funkčnosti jej reprodukčných orgánov a panvového dna ako takého. Nešetrne vedeným pôrodom je ohrozená najčastejšie hrádza, ktorá predstavuje svalové tkanivo medzi vaginálnym a análnym otvorom. […]

Bonding – matkina náruč po pôrode

Čo je to bonding? Prečo je dôležitý? Aká je prax na Slovensku a aká v zahraničí? Prečítajte si v brožúrke online […]

Príbehy

Pôrod presne podľa mojich predstáv

 Moje druhé tehotenstvo prebiehalo ukážkovo. Nemala som okrem anémie žiadne iné problémy, mohla som sa [...]

Pôrod ako rodinná udalosť

Prvýkrát som rodila v Bratislave, druhýkrát v Hainburgu a rozdiel je enormný. Z prvého pôrodu bola trauma a druhý bol ako krásny posilňujúci zážitok. […]

Rešpekt a slobodná voľba

Nemocnica priateľská k matkám a deťom

WHO, FIGO, WRA, ICM, IPA a partnerské organizácie podpísali Chartu všeobecných práv rodiacich žien (Charter on the Universal Rights of Childbearing Women). Na základe tohto rámca navrhli nasledujúce kritériá pre stanovenie Mother-Baby Friendly pôrodníckych zariadení (Nemocnica priateľská k matkám a deťom). Cieľom tejto iniciatívy je rešpektujúca starostlivosť pri pôrode, založená na dôkazoch a podpora individuálnych potrieb a voľby žien pri pôrodoch v zdravotníckych zariadeniach.

Pri pôrode nejde o pozitívny zážitok z pôrodu

Prejav Hermine Hayes-Klein na konferencii Women Deliver v Kodani Na to, aby mohli porodiť, potrebujú ľudia, tak ako všetky cicavce, pocit bezpečia. Pôrod ako fyziologický proces je riadený hormónmi, na ktoré výrazne vplývajú emócie rodiacej žęny, a tie sú zase ovplyvnené jej vnímaním toho, či sa nachádza v bezpečnom prostredí. Čo žena potrebuje na to, aby sa cítila bezpečne, závisí od konkrétnej ženy a tiež od kultúry, z ktorej pochádza. Niektoré ženy potrebujú rodiť nahé, iné potrebujú byť oblečené. Niektoré sa cítia v bezpečí v prostredí, kde môžu byť potichu a v pokoji, iné potrebujú pohyb, tanec, spev alebo potrebujú kričať. Niektoré na to, aby sa cítili v bezpečí potrebujú prítomnosť matky, iné prítomnosť partnera. […]

Blog

  • pôrodný útek

Mýtus o zlatých obkladačkách

Opakovane sú v médiách prezentované názory pôrodníkov, že ženy chodia rodiť do zahraničia kvôli TV obrazovkám a „zlatým obkladačkám“. Tieto názory odzrkadľujú nielen nedostatok kritickej sebareflexie slovenského pôrodníctva, ale sú aj prejavom veľkého nepochopenia žien – či už z nezáujmu o ich individuálne potreby, alebo z pocitu nadradenosti vlastného hodnotového systému. […]

Násilie pri pôrode? A nepreháňaš trošku?!

V predchádzajúcom článku sme písali, že na začiatku našej činnosti sme nemali jazyk, ktorým by sme mohli pomenovať to, čo dnes už veľmi jasne pomenúvame ako násilie a nerešpekt pri pôrode. Tento pojem používa aj WHO (slovenský preklad ich vyhlásenia si môžete prečítať tu) avšak ani zďaleka to nie je jediný pojem, s ktorým sa môžete stretnúť. Iné pojmy nájdete vo vedeckých článkoch, inak budú popísané v právnych štandardoch a inak sa vyjadrujú ženy. V tomto seriáli priblížime používané pojmy, vysvetlíme, že nie každý nerešpekt považujeme za násilie, pokúsime sa preložiť „právničinu“ do ľudskej reči a prinesieme vám aj náš názor na to, aké typy násilia a nerešpektu rozlišujeme. V tejto časti popíšeme aké pojmy zvyknú používať ženy, a to predovšetkým pojmy používané v komunitách, tak slovenských ako zahraničných (predovšetkým dostupných v anglickom jazyku). Pod pojmom komunity rozumieme spoločenstvá, ktoré vznikli vo virtuálnom svete, kde ženy zdieľajú svoje skúsenosti. Tento virtuálny svet nie je odpojený od sveta reálneho, práve naopak. Tieto komunity treba vidieť ako logické pokračovanie malých osobných stretnutí – komunít, ktoré vďaka dnešnej technike spájajú ženy z celého sveta. […]

Svedectvá

Čo robilo moje dieťa tie dlhé hodiny?

Dobrý deň milé Ženské kruhy, možno si ma pamätáte, keď som sa ozvala v tehotenstve a následne po pôrode. Odvtedy prešli asi tri mesiace ale musím vám napísať moju skúsenosť z pôrodnice. Ak je to môžné, možno by ste to mohli zverejniť na niektorej zo svojich sieti. Tým, že mi vyšiel pôrod a bonding sa ešte nič neskončilo, a ja som si neuvedomila, že sú tu veci, ktoré ma trápia napriek krásnemu zážitku z pôrodu. Moje slová chcem zverejniť kvôli tomu, že budú mať zmysel ak sa nad nimi zamyslí hoci len jediná žena. Ďakujem. […]

Tešila som sa na pôrod až pokým..

[insert page='disclaimer' display='content'] Aj keď som si prečítala veľa článkov [...]