Kategória -Naša vízia

Naša vízia

Miroslava Rašmanová

Som matkou troch detí. K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedli vlastné skúsenosti. Uvedomujem si, koľko problémov trápi slovenskú spoločnosť a že tie, spojené s pôrodníctvom, sa nejavia byť také...

Naša vízia

Zuzana Krišková

Je jednou zo zakladajúcich členiek združenia a momentálne pôsobí ako predsedníčka. V súčasnosti sa podieľa na činnosti združenia najmä po organizačnej stránke.

Naša vízia

Gabriela Janovičová

Téma tehotenstva ju fascinovala už od dievčenských rokov. Od roku 2008 zbiera informácie a skúsenosti žien s prirodzeným pôrodom a dojčením. Zúčastňuje sa na prednáškach, seminároch a konferenciách s tematikou humanizácie a...