Kategória -Naša vízia

Naša vízia

Monika Polívková

Vystudovala na 3. LF UK obor všeobecné lékařství a obor fyzioterapie. Po atestaci na praktického lékaře pracovala na interním oddělení Nemocnice Český Krumlov. Matka dvouletého syna a manželka jednoho skvělého chlapa, zatím je...

Naša vízia

Martina Jurčovičová

Matka dvoch krásnych synov momentálne na rodičovskej dovolenke. Snaží sa o rešpektujúcu výchovu a vzťahové rodičovstvo. Zažila dva rôzne a pritom podobné prirodzené bezproblémové pôrody v nemocniciach, pričom podľa lekárky bol...

Naša vízia

Mirka Rašmanová

Som matkou troch detí. K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedli vlastné skúsenosti. Uvedomujem si, koľko problémov trápi slovenskú spoločnosť a že tie, spojené s pôrodníctvom, sa nejavia byť také naliehavé. Ženy sa...

Naša vízia

Zuzana Krišková

Je jednou zo zakladajúcich členiek združenia a momentálne pôsobí ako predsedníčka. V súčasnosti sa podieľa na činnosti združenia najmä po organizačnej stránke.

Naša vízia

Gabriela Janovičová

Téma tehotenstva ju fascinovala už od dievčenských rokov. Od roku 2008 zbiera informácie a skúsenosti žien s prirodzeným pôrodom a dojčením. Zúčastňuje sa na prednáškach, seminároch a konferenciách s tematikou humanizácie a...