Publikácie Ukrajina

Bariéry v dostupnosti zdravotnej starostlivosti

Napísala Ženské kruhy

Výsledky prieskumu skúseností žien, dievčat a rodičov z Ukrajiny s dočasným útočiskom so zdravotnou starostlivosťou na Slovensku.

Občianske združenie Ženské kruhy vytvorilo dotazník s názvom Skúsenosť žien, dievčat a rodičov so zdravotnou starostlivosťou na Slovensku, ktorý bol preložený do ukrajinského jazyka. Dotazník bol vytvorený so zámerom zistiť, s čím sa stretávajú ženy, dievčatá a rodičia, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine, a to predovšetkým pri poskytovaní gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti a zdravotnej starostlivosti o deti na území Slovenska. Zber dát prebiehal od 10. 11. 2022 do 10. 12. 2022 a zapojilo sa doň 101 respondentiek. Cieľom bolo identifikovať potreby, prekážky a dobrú prax.

Po analýze dotazníka sme identifikovali nasledovné bariéry:

  1. nedostatok informácií,
  2. diskriminácia,
  3. jazyková bariéra,
  4. finančná nedostupnosť.

Celú správu si môžete prečítať v nasledujúcom odkaze.

Tlačová správa

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.