Reprodukčné práva žien Sťažnosti

Žiadosť o výpis zo zdravotnej dokumentácie

Napísala Ženské kruhy

Zdravotná dokumentácia je vedená zdravotníckym zariadením, v ktorom bola vám alebo vášmu dieťaťu poskytovaná zdravotná starostlivosť. Podľa § 24 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti máte právo nahliadať do svojej zdravotnej dokumentácie a zdravotnícke zariadenie má povinnosť poskytnúť vám výpis z vašej zdravotnej dokumentácie alebo zo zdravotnej dokumentácie neplnoletého dieťaťa, ktorého ste právnou zástupkyňou/ právnym zástupcom.

V tomto linku si môžete stiahnuť editovateľnú verziu Žiadosti o poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Takúto žiadosť môžete poslať nemocnici v prípade, že si želáte výpis zo zdravotnej dokumentácie v súvislosti s pôrodom alebo do zdravotnej dokumentácie dieťaťa, ktorého ste zákonným zástupcom/zástupkyňou. Tiež odporúčame požiadať o výpis zdravotnej dokumentácie v prípade, že chcete podať podnet Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Žltou farbou sú v tlačive vyznačené miesta, kde je potrebné doplniť vaše údaje. Nezabudnite uviesť adresu, na ktorú si želáte výpis zaslať.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.