Druhá doba pôrodná Videá

Poloha pri pôrode

Featured Video Play Icon
Napísal/a Ženské kruhy
Predtým než začnete čítať

Informácie poskytované občianskym združením Ženské kruhy sú všeobecného charakteru a nenahrádzajú individuálne právne, psychologické a medicínske poradenstvo a služby. Každé riešenie vyžaduje individualizovaný prístup, zohľadňujúci konkrétnu situáciu osoby, ktorá poradenstvo alebo službu vyhľadáva.

Poloha pri pôrode môže byť pre ženu dobrým prostriedkom úľavy od bolesti. Vzpriamená poloha pri pôrode navyše poskytuje výhody, pre ktoré ju odporúčajú aj odborné gynekologické organizácie. Dozviete sa ktorá je najlepšia poloha pre pôrod, v druhej časti sa pozrieme aj na tvz. klasickú pôrodnú polohu. V tretej časti si povieme, prečo je potrebné podporovať ženy v slobodnom výbere polohy pri pôrode.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.

Napíšte komentár