Druhá doba pôrodná Videá

Poloha pri pôrode

Featured Video Play Icon
Napísala Ženské kruhy

Poloha pri pôrode môže byť pre ženu dobrým prostriedkom úľavy od bolesti. Vzpriamená poloha pri pôrode navyše poskytuje výhody, pre ktoré ju odporúčajú aj odborné gynekologické organizácie. Dozviete sa ktorá je najlepšia poloha pre pôrod, v druhej časti sa pozrieme aj na tvz. klasickú pôrodnú polohu. V tretej časti si povieme, prečo je potrebné podporovať ženy v slobodnom výbere polohy pri pôrode.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.