Publikácie

Poplatky za prítomnosť sprevádzajúcej osoby na Slovensku – monitorovacia správa

Napísala Ženské kruhy

V priebehu septembra 2022 sme sa v Ženských kruhoch venovali monitoringu poplatkov za sprevádzajúcu osobu v nemocniciach na Slovensku. V správe nájdete prehľad poplatkov aktuálny k septembru 2022 a základné informácie o význame sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Správu sme doplnili o porovnanie výšky poplatkov za obdobie 2019 s obdobím za september 2022.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.