Kategória -Ženské elipsy

V rámci stránky sme vytvorili sekciu s názvom Ženské elipsy. Nie je to preklep, je to hanlivé označenie pre Ženské kruhy, ktorým nás počastovali neprajníci s cieľom zosmiešniť našu prácu. Toto označenie v sebe nesie určitú nezamýšľanú symboliku, ktorú sme sa rozhodli naplno využiť.

Elipsa alebo výpustka znamená z jazykovedného hľadiska výpoveď, z ktorej bola časť zámerne vynechaná, nevypovedaná. Články a svedectvá, ktoré prinášame na našej stránke zachytávajú neradostnú realitu, s ktorou sa stretávajú v slovenských pôrodniciach mnohé ženy. K ich obsahu sa snažíme pristupovať so všetkou vážnosťou a pomenovávame v nich poškodzovanie práv žien pri pôrode, prinášame ukážky dobrej praxe alebo naopak, poukazujeme na prax, ktorá nie je v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami.

V sekcii Ženské elipsy sa naopak pokúsime vypustiť z výpovedí hnev, smútok, frustráciu. Nenecháme však prázdne miesto. Pokrivíme kruh vážnosti do tvaru elipsy nadsázkou a humorom. Tie síce nezahoja rany, ani nevrátia čas, ale odľahčia a ukážu realitu, sktorou sa stretávajú ženy v pôrodniciach v jej nahej absurdite.