Pôrodná asistencia Videá

Potrebujeme zmenu vzdelávania pre pôrodné asistentky

Featured Video Play Icon

Pôrodné asistentky potrebujú našu podporu. Systém zdravotnej starostlivosti, ktorý zahŕňa pôrodnú asistenciu do starostlivosti o tehotné a rodiace ženy, vykazuje lepšie výsledky pre matky aj pre deti.

Piateho mája bol deň venovaný pôrodnej asistencii. Vedeli ste, že v mnohých krajinách sú pôrodné asistentky expertky na fyziologické pôrody? Napríklad vo Švédsku, Nórsku, Dánsku či Holandsku. Ženy tu už počas tehotenstva chodia na konzultácie a zdravotné prehliadky k pôrodnej asistentke. Ak sa tehotenstvo a pôrod vyvíjajú fyziologicky, s pôrodnou asistentkou aj porodia.

Keď sú pôrodné asistentky súčasťou systému starostlivosti o tehotné ženy

V týchto krajinách sa profesia pôrodnej asistentky teší veľkej vážnosti a počas štúdia sú kladené vysoké nároky. Mnohé z týchto krajín majú tiež nižšiu mieru cisárskeho rezu ako tam, kde sa presadil model starostlivosti o tehotnú a rodiacu ženu, v ktorom sú ženy v primárnej starostlivosti pôrodníkov a pôrodníčok. Zaujímavé je, že mnohé z týchto krajín (napríklad Švédsko či Nórsko) zároveň majú najlepšie perinatálne výsledky.

Prečo je to tak? Pôrodné asistentky sú vzdelávané primárne vo fyziológii pôrodu. Dokážu rozpoznať, ak nastáva problém, a privolajú pôrodníka/pôrodníčku – tí majú totiž špecializáciu na riešenie komplikácií. Ak je spolupráca medzi pôrodnými asistentkami a pôrodníkmi dobrá, profituje z toho žena aj dieťa. Ak je medzi týmito dvoma skupinami nevraživosť, súperenie či prísne hierarchické vzťahy, dopláca na to znova žena a jej dieťa.

Keď systém s pôrodnými asistentkami neráta

Nie vo všetkých krajinách sa pôrodné asistentky tešia profesnej autonómii, podpore systému a úcte. Sú krajiny, kde nemôžu vykonávať svoju profesiu, nie sú vzdelávané a vedené k samostatnosti počas starostlivosti o tehotné a rodiace ženy. Pôrodné asistentky tak nemajú žiadne rozhodovacie právomoci a ani možnosť, ako podporiť ženy v normálnom pôrodnom procese.

Tiež sú krajiny, kde je pôrodných asistentiek málo a zápasia aj s nedostatkom finančných zdrojov a materiálneho vybavenia, aby mohli poskytovať svoje služby správne a v prospech žien a detí. Štúdie ukazujú, že ak by na celom svete bolo nastavenie systémov zdravotnej starostlivosti o tehotné a rodiace ženy adekvátne a pôrodné asistentky by boli začlenené do týchto systémov v dostatočnom počte, dalo by sa predísť úmrtiam, predčasným pôrodom, zbytočným cisárskym rezom či poškodeniam zdravia žien a detí v dôsledku zbytočných intervencií. Ženy tiež hodnotia svoje pôrodné skúsenosti v takýchto systémoch viac pozitívne a menej trpia popôrodnými depresiami.

Podporme pôrodné asistentky

Aj my v Ženských kruhoch podporujeme vzdelávanie pôrodných asistentiek k samostatnej činnosti a k zodpovednosti za zdravotnú starostlivosť poskytovanú ženám počas tehotenstva a pri pôrode. Takú zdravotnú starostlivosť, v centre ktorej stoja záujmy rodiacich žien a detí, podpora fyziologických pôrodných dejov a psychická podpora poskytovaná rodiacej žene, ochrana ženských reprodukčných orgánov počas pôrodu, podpora dojčenia a popôrodná starostlivosť o matku a dieťa ako o jednu jednotku.

Jazyková korektúra: Tatiana Jančáriková

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.