Ženské elipsy

Baby Friendly nemocnica

Napísala Eva Chalúpková

Kontakt koža na kožu po pôrode je dôležitou súčasťou pôrodného procesu. Zlepšuje všetky ukazovatele popôrodnej adaptácie u dieťaťa, znižuje mieru stresu a je prvou prevenciou problémov s dojčením. Kontakt koža na kožu je natoľko dôležitý, že Svetová zdravotnícka organizácia ho definuje ako súčasť dobrej praxe a zaradila ho ako štvrtý bod iniciatívy na podporu dojčenia: Baby Friendly nemocníc. Momentálne v slovenských pôrodniciach stále pretrváva škodlivá prax rutinného oddeľovania detí od matiek po pôrode. Ženy sa stretávajú neraz s bizarným odôvodňovaním tohto škodlivého postupu zo strany zdravotníckeho personálu.

Viac o iniciatíve Baby friendly nemocníc si môžete prečítať na našch stránkach pod heslom Baby-friendly Iniciatíva

O autorke

Eva Chalúpková

Byť súčasťou niečoho veľkého, niečoho zmysluplného, aj za cenu otvárania citlivých tém, je pre mňa obrovskou výzvou a privilégiom. Ako jedna z mnohých matiek som na vlastnej koži mala možnosť vyskúšať si, aké je to byť počas najzraniteľnejších okamihov zbavená svojprávnosti. Moja skúsenosť a z nej plynúci pocit bezmocnosti ma priviedli k zakladateľkám Občianskeho združenia Ženské kruhy, vďaka ktorých dlhoročnej aktivite viem, že nie som sama a mám možnosť priložiť ruku k ich dielu. Svoju úlohu nachádzam v odľahčovaní výbušných a bolestivých tém v podobe mini komiksových cyklov a metaforických poviedok.
Každý sa musí narodiť, je to podmienka existencie človeka. Vítajme nový život tak, ako si zaslúži, starajme sa o matky s vďakou, pretože bez matiek nie je život.