Baby-friendly Iniciatíva

Na výzvu odstrániť zavádzajúce informácie zareagovalo 7 subjektov

Napísala Ženské kruhy

Dňa 15.7.2021 sme zaslali výzvu 23 nemocniciam, ktoré na svojich webových stránkach uvádzali nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o Iniciatíve baby-friendly. Vyplynulo to z monitoringu „Baby-friendly: Na webové stránky nemocníc sa nedá spoľahnúť„, ktorý sme realizovali v mesiaci jún spoločne s občianskym združením MAMILA. Informovali sme tiež Ministerstvo zdravotníctva SR, samosprávne kraje a súkromné subjekty, ktoré sú zriaďovateľom niektorých nemocníc.

Ministerstvo zdravotníctva SR a samosprávne kraje majú právomoc vykonávať nad nemocnicami dozor. Kontrolujú informácie, ktoré nemocnice uvádzajú na svojich webových stránkach na základe ustanovenia § 79 ods. 1 písm. zj) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Nemocnice majú podľa tohto zákona povinnosť na svojich webových stránkach informovať verejnosť o možnostiach ošetrenia, dostupnosti, kvalite a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a o cenách zdravotných výkonov, ktoré poskytujú.

V prípade BFHI až 23 nemocníc na svojich webových stránkach uvádzalo nepravdivé alebo zavádzajúce informácie. Preto sme požiadali o nápravu tak nemocnice, ako aj orgány štátnej správy, ktoré majú nad nemocnicami vykonávať dozor.

Na výzvu zareagovali:

Hneď počas nasledujúceho dňa ako prvá zareagovala nemocnica v Liptovskom Mikuláši. Prešovský samosprávny kraj, ktorý prisľúbil, že sa bude podnetom zaoberať.

Žilinský a Banskobystrický samosprávny kraj nám preposlali žiadosti o odstránenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, ktoré poslali dotknutým nemocniciam vo svojej pôsobnosti.

Svoje webové stránky upravili a informovali nás o tom nemocnice: v Ružomberku, Poprade a Nemocnica Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Z reportáže RTVS vyplynulo, že Univerzitná nemocnica v Bratislave (UNB), pod ktorú spadajú tri nemocnice s pôrodníckymi oddeleniami (Kramáre, Ružinov, Antolská) tiež vykonala na webových stránkach príslušných nemocníc nápravu. UNB o tomto kroku zatiaľ neinformovala Ženské kruhy.

Ako budeme postupovať ďalej

Priebežne vás budeme informovať o reakciách ďalších dotknutých a zodpovedných subjektov. V priebehu jesene máme v pláne opäť preveriť webové stránky nemocníc a zmonitorovať, v koľkých prípadoch pristúpili k náprave.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.