Podporte nás

Na čo používame vašu podporu z 2 %?

Napísala Ženské kruhy

Ak ste sa rozhodli alebo uvažujete o tom či nás podporíte 2 % z vašich daní, určite vás zaujíma, ako tieto prostriedky použijeme. Prinášame vám prehľad našich činností za rok 2022, ktoré sa mohli uskutočniť aj vďaka finančnej podpore a z príspevkov z 2 %, ktorými ste nás podporili v minulom období. ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU.

Čo sa podarilo v roku 2022

 • V súvislosti so zákonom o sprevádzajúcej osobe pri pôrode sme vypracovali detailnú analýzu poplatkov za sprevádzajúcu osobu v nemocniciach na Slovensku. S výsledkami sme listom oboznámili poslankyne a poslancov NR SR a vyzvali sme ich, aby pri hlasovaní podporili zákon o sprevádzajúcej osobe pri pôrode. Zákon bol napokon prijatý.

 • Začiatkom roka 2022 sme sa snažili pružne reagovať na prebiehajúcu vojenskú agresiu na Ukrajine, ktorá z domovov vyhnala milióny ľudí. Oslovili sme nemocnice na Slovensku s otázkou, ako sú pripravené poskytovať pôrodnú zdravotnú starostlivosť, priebežne sme zverejňovali informácie, ktoré sme mali o dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Od septembra 2022 sme sa s finančnou podporou donora zapojili do programu, ktorého cieľom je pomoc určená najmä ženám z Ukrajiny, ktoré sa nachádzajú dočasne na Slovensku a potrebujú zdravotnú starostlivosť v tehotenstve, pri pôrode alebo v popôrodnom období. Ide o dlhodobý projekt, ktorého výsledky budeme postupne predstavovať v roku 2023.

 • Vydali sme knihu NAHLAS, ktorá prináša autentické príbehy dvadsiatich žien o pôrode, spontánnom potrate a interrupcii. Pre zúčastnené ženy aj pre nás to bola veľká vec, pretože sme si želali, aby sa bolesť a nepodpora, s ktorou sa ženy na Slovensku stretajú, pretavili čiastočne do niečoho, čo môže slúžiť ako podpora iným ženám a ľuďom, ktorí si prechádzajú podobnou skúsenosťou. Tiež sme chceli vytvoriť priestor na zdieľanie a výpovede žien, ktoré chcú o svojej skúsenosti prehovoriť.

 • V reakcii na opakované pokusy o sprísnenie interrupčnej legislatívy na Slovensku sme naďalej dôsledne a vytrvalo argumentovali v prospech slobodnej voľby žien.

 • V spolupráci s občianskym združením MAMILA sme vypracovali ďalší prieskum podpory dojčenia v nemocniciach na Slovensku. Tento krát sme sa pozreli na pandemické roky 2020 a 2021 a porovnali sme ich s predchádzajúcim obdobím 2018 a 2019.

 • Vytvorili sme bezpečný priestor dvoch podporných skupín, v ktorých sa pravidelne stretávajú ženy s traumatickým zážitkom z pôrodu. Jedna skupina sa stretáva fyzicky raz do týždňa v Bratislave, druhá prebieha raz do týždňa online a stretávajú sa v nej ženy z rôznych častí Slovenska.

 • Publikovali sme sériu videí, rozhovor a článok o práci pôrodnej asistentky a o dôležitosti tejto profesie pre podporu zdravého priebehu tehotenstva a pôrodu. Aj touto cestou sa chceme poďakovať pôrodnej asistentke Zdenke Hanušovej za zdieľanie jej vzácnych skúseností a informácií o práci pôrodnej asistentky. Ďakujeme tiež Márii Martiniak, ktorá pre nás vytvorila krásne videá. Tie sa dostali ako ilustračný materiál aj na odbor pôrodnej asistencie na Masarykovej Univerzite v Brne.

 • Naďalej šírime osvetu o dobrej praxi a medicíne založenej na dôkazoch v starostlivosti o tehotné a rodiace ženy, ale aj v starostlivosti o bábätká, vrátane predčasne narodených detí. Pri práci sa snažíme vychádzať z kvalitných odborných zdrojov ako napríklad odporúčania medzinárodne uznávaných odborných spoločností. V novembri sme sa zúčastnili predstavovania nových odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie pre starostlivosť o predčasne narodené deti a deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou.

 • Naďalej sme sa venovali téme posttraumatickej stresovej poruchy po pôrode. Veľký úspech mal najmä článok, Ako sa (ne)rozprávať o traume a psychických ťažkostiach po pôrode.

 • Pripravili sme do slovenského jazyka preklad obsiahleho článku o skúsenosti s liečbou popôrodnej psychózy v Anglicku a svedectvo Janky, ktorá sa chcela podeliť o svoj príbeh s liečbou popôrodnej psychózy na Slovensku.

 • V rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách sme pripravili osvetovú kampaň, v ktorej sme na sociálnych sieťach hovorili o deviatich typoch násilia pri pôrode. Informácie z kampane ďalej prebrala napríklad aj UNIPA (Unie porodních asistentek) v Českej republike a pripravili podobnú kampaň v Českej Republike.

 • Poskytli sme poradenstvo a podporu viac ako 140 ľuďom, a to najmä ženám, ktoré sa na nás obrátili s konkrétnymi podnetmi a problémami.

 • V spolupráci so ženami sme aj naďalej zverejňovali ich svedectvá a pôrodné príbehy.

 • Boli sme súčasťou pracovnej skupiny k vypracovaniu podkladov k Akčnému plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2021-2027. Viaceré úlohy v rámci akčného plánu by sa mali zameriavať na zistenie stavu, v akom sa nachádza podpora dobrej praxe v súvislosti s pôrodnou starostlivosťou na Slovensku. 

 • Dôležité témy a výsledky našej práce sme mali možnosť prezentovať vo viacerých televíznych či rádiových diskusiách, článkoch a podcastoch. Za všetky spomenieme možno podcast Ľudskosť na SME na tému interrupcií, rozhovor v rádiu Lumen k pôrodnej starostlivosti počas pandémie či reportáž o prieskume podpory dojčenia v správach na RTVS. Veríme, že aj takýmto spôsobom prispievajú Ženské kruhy k tomu, že aj v médiách môžu zaznievať skúsenosti žien s pôrodnou starostlivosťou na Slovensku.

Ďakujeme vám za podporu.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.