COVID-19 Reprodukčné práva žien

Často kladené otázky

Odpovede na najčastejšie kladené otázky, s ktorými sa na nás obraciate (nielen) počas pandémie COVID-19. Rozkliknite si jednotlivé otázky.

Mám pozitívny test na COVID-19. Mám právo byť po pôrode so svojim dieťaťom?
Pozitívny test na COVID-19 nie je sám o sebe dôvod na to, aby vám bol zamedzený kontakt s dieťaťom. Svetová zdravotnícka organizácia ako aj mnohé iné odborné spoločnosti vo vyspelých krajinách upozorňujú na dôležitosť kontaktu dieťaťa s matkou a podporu dojčenia pre zdravie dieťaťa, a to aj v prípade, že matka alebo dieťa majú ochorenie COVID-19. V prípade, že váš zdravotný stav vám neumožňuje starať sa o dieťa nepretržite, vaše dieťa má právo na kontakt s druhým rodičom alebo inou blízkou osobou. Je povinnosťou zdravotníckeho personálu v nemocnici vytvoriť pre vás a vaše dieťa také podmienky, aby ste mohli byť hospitalizovaní spoločne.

Primárnu zodpovednosť za starostlivosť o dieťa majú obaja rodičia ako zákonní zástupcovia dieťaťa a tejto zodpovednosti (a rodičovských práv) ich môže zbaviť iba súd. Nemocnica ani nikto z personálu vás nemôže svojvoľne týchto práv pozbaviť bez rozhodnutia súdu. V prípade, že vám v nemocnici zamedzujú kontakt s dieťaťom, môžete sa obrátiť na políciu a zároveň podať sťažnosť vedeniu nemocnice a/alebo návrh na neodkladné opatrenie. Predvyplnené tlačivá a ďalšie informácie nájdete po kliknutí na zvýraznené časti v predchádzajúcej vete.

Aj podľa odborných usmernení vydaných ministerstvom zdravotníctva SR pre obdobie pandémie, vám v takomto prípade nemôže byť v nemocnici zamedzovaný kontakt s dieťaťom (dotýkať sa ho a dojčiť ho).
Hygienické zásady, ktoré odporúča dodržiavať WHO pri manipulácii s dieťaťom v prípade infekcie nájdete TU.

Moje predčasne narodené bábätko je hospitalizované v nemocnici, kde sú zakázané návštevy. Čo môžem robiť?
Primárnu zodpovednosť za starostlivosť o dieťa majú obaja rodičia ako zákonní zástupcovia dieťaťa a tejto zodpovednosti (a rodičovských práv) ich môže zbaviť iba súd. Nemocnica ani nikto z personálu vás nemôže svojvoľne týchto práv pozbaviť bez rozhodnutia súdu. Toto platí aj v prípade, že dieťa je dlhodobo hospitalizované a vyžaduje si špeciálnu zdravotnú starostlivosť. Ako zákonná zástupkyňa dieťaťa poskytujete informovaný súhlas pri všetkých úkonoch zdravotnej starostlivosti poskytovanej dieťaťu (s výnimkou neodkladnej zdravotnej starostlivosti). To si vyžaduje pravidelnú komunikáciu zdravotníckeho personálu s vami ako aj vašu fyzickú prítomnosť. Rodičia dieťaťa ako zákonní zástupcovia nie sú návšteva. Nevzťahuje sa na nich teda zákaz návštev v nemocniciach, čo potvrdil aj Hlavný hygienik SR svojim vyhlásením. Vaše dieťa má právo na kontakt s vami a vašu prítomnosť.

V prípade, že vám v nemocnici zamedzujú kontakt s dieťaťom, môžete sa obrátiť na políciu a zároveň podať sťažnosť vedeniu nemocnice a/alebo návrh na neodkladné opatrenie. Predvyplnené tlačivá a ďalšie informácie nájdete po kliknutí na zvýraznené časti v predchádzajúcej vete.

Aká je dobrá prax pri pôrode počas pandémie?
Dobrej praxi a právam žien a detí pri pôrode a v popôrodnom období sme venovali celú kampaň SPOLU SME V BEZPEČÍ. Kamapaň vychádza z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie a ľudskoprávnych štandardov. Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú zdravotnej starostlivosti počas pandémie v súvislosti s pôrodmi nájdete na našej stránke pod záložkou COVID-19.
Máte k dispozícii vzor pôrodného priania alebo plánu?
V prípade, že si chcete k pôrodu spísať svoje priania alebo pôrodný plán, odporúčame sa sústrediť na situácie, ktoré sú pre vás osobne dôležité. Preto neponúkame ženám jeden vzor pôrodného priania/plánu na stiahnutie. V publikácii Ženy-Matky-Telá však nájdete medzi prílohami pôrodné prianie, ktoré vám môže pomôcť pri koncipovaní vášho vlastného pôrodného priania/plánu.
Chcem rodiť doma. Viete mi dať kontakt na pôrodnú asistentku?
Kontakty na pôrodné asistentky neposkytujeme. Naše dôvody prečo tak robíme a aj situáciu na Slovensku sme popísali v tomto blogu.
Po pôrode trpím úzkosťami, depresiami, pociťujem hlboký smútok. Na koho sa mám obrátiť?
Je veľmi náročné starať sa o dieťa ak zároveň prežívate psychické utrpenie. V takejto situácii je veľmi dôležité aby ste mali podporu a pochopenie svojho najbližšieho okolia.

Symptómom traumy z pôrodu sme sa venovali v sérii článkov, ktorých autorkou je psychologička Mária Fekiačová. Možno zistíte, že prežívate niečo veľmi podobné: 
Prvá časť 
Druhá časť 
Tretia časť 

Všetky články venované téme traumy nájdete na jednom mieste TU. Pokiaľ sa rozhodnete vyhľadať terapeutickú pomoc, tak by bolo dobré sa informovať či konkrétny terapeut alebo terapeutka majú skúsenosť s terapiou traumy – nemusí ísť hneď o pôrodnú traumu.

Zoznam terapeutiek a terapeutov s výcvikom v terapii EMDR (terapia zameraná na liečbu traumy).

Je dôležité, aby človek, ku ktorému budete chodiť bol niekto, komu budete môcť dôverovať a ľudsky Vám „sadol“. Môže sa stať, že sa Vám to nepodarí na prvý krát.
Zároveň vás chceme povzbudiť v tom, že ste sa rozhodli vyhľadať pomoc – je to znak Vašej sily, nie slabosti. S traumou sa dá pracovať a vy máte právo na lepšiu kvalitu života – tešiť sa zo života, z Vášho dieťaťa, byť plná radosti a sily.

Nemocnica, v ktorej chcem rodiť, nepovoľuje inú sprevádzajúcu osobu ako manžela. Môj manžel pri pôrode byť nemôže, chcem mať dulu. Čo môžem robiť?
Sprevádzajúca osoba pri pôrode nie je návšteva. Na sprevádzajúce osoby pri pôrode sa teda nevzťahuje zákaz návštev v nemocniciach, čo potvrdil aj Hlavný hygienik SR svojim vyhlásením. Máte právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode či už je to váš partner, priateľka, dula alebo vaša sestra či mama. Rodiace ženy sa nachádzajú v rôznych situáciách. Veľká časť rodiacich žien si želá mať pri pôrode partnera, no mnohé ženy partnera buď nemajú alebo partner si pri pôrode byť neželá alebo nemôže byť z iných dôvodov. Niektoré ženy pri pôrode partnera mať nechcú, to však neznamená, že si želajú alebo že by mali rodiť samé.

Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje na to, že každá žena má právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby podľa svojho vlastného výberu. Jedným z dôvodov, pre ktorý si ženy pri pôrode želajú mať sprevádzajúcu osobu je, že potrebujú psychickú a emocionálnu podporu. Nikto iný okrem vás nevie rozhodnúť o tom, kto vám túto podporu počas pôrodu dokáže najlepšie poskytnúť. Mali by ste to byť teda vy, kto si vyberie sprevádzajúcu osobu pri pôrode, nemôže to za vás urobiť nemocnica. Ak si želáte mať pri pôrode inú sprevádzajúcu osobu ako vášho partnera, informujte sa vopred v nemocnici, kde sa chystáte rodiť o možnostiach, ktoré nemocnica poskytuje pre sprevádzajúce osoby (napríklad bezplatné pretestovanie sprevádzajúcej osoby), aby bolo v maximálnej možnej miere minimalizované prípadné riziko šírenia ochorenia COVID-19.

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.

O autorke

Zuzana Krišková

V Ženských kruhoch pôsobím od ich vzniku v roku 2011. Zaujímam sa najmä o ľudské práva žien pri pôrode a poskytovanie zdravotnej starostlivosti založenej na dôkazoch. Medzi ďalšie témy, o ktoré sa zaujímam, patria aj následky, ktoré si ženy odnášajú na tele aj na duši ako dôsledok škodlivej praxe, nerešpektu a často aj násilia.
Som spoluatorkou dvoch publikácií Ženy-Matky-Telá I a II a pôsobila som ako konzultantka pri viacerých výskumoch ako aj pri filmoch Medzi nami, Motýlie ráno a Neviditeľná.