COVID-19 Dobrá prax Odborné názory

Koronavírus a pôrod – Otázky a odpovede

Napísal/a Ženské kruhy

Svetová zdravotnícka organizácia pripravila stručný súhrn Otázok a odpovedí v súvislosti s COVID-19 a pôrodom. Prinášame vám slovenskú verziu odporúčaní revidovaných k dátumu 2.9.2020. Originál znenie v anglickom jazyku si môžete prečítať TU.

Sú tehotné ženy ohrozené COVID-19 vo zvýšenej miere?

Tehotné ženy, alebo tie, ktoré len nedávno otehotneli a majú vyšší vek, nadváhu, alebo iné zdravotné komplikácie ako vysoký krvný tlak alebo diabetes, môžu mať vyššie riziko ťažkého priebehu ochorenia COVID-19. V prípade, že tehotná žena ochorie, častejšie si vyžaduje dôkladnejšiu zdravotnú starostlivosť ako ostatné ženy v reprodukčnom veku.

Kvôli zmenám v organizme a imunitnom systéme môžu byť tehotné ženy výrazne zasiahnuté niektorými respiračnými ochoreniami. Preto je dôležité, aby boli tehotné ženy opatrné a vo zvýšenej miere sa chránili pred infekciou COVID-19. V prípade, že pociťujú niektoré zo symptómov (zvýšená telesná teplota, kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním), mali by telefonicky kontaktovať svojho obvodného lekára/lekárku.

Svetová zdravotnícka organizácia bude pokračovať v monitorovaní stavu a aktualizovať svoje odporúčania podľa aktuálnych poznatkov.

Ako sa môžu tehotné ženy chrániť pred infekciou COVID-19?

Tehotné ženy by mali dodržiavať rovnaké preventívne opatrenia ako ostatní ľudia. Medzi efektívne opatrenia patrí:

 • Časté a dôkladné umývanie rúk s použitím mydla a vody, alebo na to určených dezinfekčných prostriedkoch na báze alkoholu.
 • Dodržiavať dostatočný odstup od iných ľudí
 • Vyhýbať sa husto zaľudneným miestam
 • Nosiť ochranné rúško
 • Nedotýkať sa očí, nosa a úst
 • Dodržiavať hygienické opatrenia pri kašľaní, kýchaní a smrkaní – Pri zakašľaní, kýchaní alebo smrkaní použite jednorázovú servítku, ktorú potom ihneď vyhoďte. Ak nemáte k dispozícii servítku, pri kašľaní alebo kýchaní si zakryte ústa lakťom.

Ak máte horúčku, kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním, kontaktujte zdravotnú pomoc najprv telefonicky už pri prvých prejavoch. Riaďte sa inštrukciami zdravotníckeho personálu a príslušných štátnych inštitúcií.

Tehotné ženy a ženy v šestonedelí – vrátane žien, ktoré sú nakazené COVID-19 – by sa mali naďalej zúčasťňovať rutinných zdravotných prehliadok v tehotenstve a po pôrode.

Mali by byť tehotné ženy testované na COVID-19?

Testovacie protokoly sa môžu líšiť v závislosti od miesta, kde žijete.

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča, že všetky tehotné ženy, ktoré prejavujú symptómy COVID-19, by mali byť prednostne otestované. V prípade, že sa u nich nákaza COVID-19 potvrdí, môžu si vyžadovať špecializovanú starostlivosť.

Môže byť COVID-19 prenesený zo ženy na dieťa v maternici alebo na novorodenca?

Stále s istotou nevieme, či môžu tehotné ženy s COVID-19 preniesť vírus na dieťa počas tehotenstva alebo pôrodu. Doteraz nebol vírus nájdený vo vzorkách plodovej vody, ani v materskom mlieku.

Aká starostlivosť má byť ženám k dispozícii počas tehotenstva a pôrodu?

Všetky tehotné ženy a ich novorodené bábätká, vrátane žien s podozrením alebo potvrdenou nákazou COVID-19, majú právo na adekvátnu zdravotnú starostlivosť pred pôrodom, počas neho aj po pôrode. Táto starostlivosť zahŕňa prehliadky v tehotenstve, zdravotnú starostlivosť o novorodenca, v šestonedelí a aj starostlivosť o duševné zdravie.

Podmienky pre bezpečný a pozitívny priebeh pôrodu zahŕňajú:

 • Rešpektujúcu a dôstojnú starostlivosť
 • Prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas pôrodu podľa výberu ženy
 • Zrozumiteľná komunikácia zo strany zdravotníckeho personálu
 • Adekvátne prostriedky na tíšenie bolesti
 • Možnosť voľne sa pohybovať a slobodne si zvoliť polohu počas pôrodu

V prípade, že má žena podozrenie alebo jej bola potvrdená nákaza COVID- 19, zdravotnícky personál by mal vykonať adekvátne opatrenia, ktoré minimalizujú riziko nákazy tak zdravotníckeho personálu ako aj iných rodiacich žien. Napríklad použiť ochranný odev a prostriedky na to určené správnym spôsobom.

Je pre ženy, ktoré majú podozrenie alebo u nich bola potvrdená nákaza COVID-19, odporúčaný pôrod cisárskym rezom iba z dôvodu nákazy?

Nie. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča vykonanie cisárskeho rezu iba v prípadoch, keď je to medicínsky indikované.

O spôsobe pôrodu by sa malo rozhodovať individuálne na základe zváženia pôrodníckych indikácií a v súlade s osobnými preferenciami žien, ktorých sa to týka.

 Môžu ženy s COVID-19 dojčiť?

Áno. Ženy s COVID-19 môžu dojčiť, ak si to želajú. Mali by dodržiavať nasledujúce opatrenia:

 • Dodržiavať hygienické opatrenia pri kýchaní, kašľaní a smrkaní, nosiť ochranné rúško, ak ho majú k dispozícii
 • Umývať si ruky pred a po manipulácii s dieťaťom
 • Často čistiť a dezinfikovať povrchy, ktorých sa dotýkajú

Môžem sa dotýkať a brať do náruče svoje novorodené dieťa v prípade, že mám COVID-19?

Áno. Blízky kontakt a skoré, výlučné dojčenie pomáhajú dieťaťu prospievať. Mali by ste byť podporená v tom, aby ste:

 • Dojčili s dodržaním hygienických zásad
 • Mali svoje práve narodené dieťa v kontakte koža na kožu
 • Boli ubytovaná so svojim dieťaťom po pôrode na jednej izbe

Mali by ste si zároveň dôkladne umývať ruky pred a po manipulácii s dieťaťom a udržiavať čisté povrchy v miestnosti kde sa s dieťaťom nachádzate.

Matkám s príznakmi COVID-19 sa odporúča nosiť chirurgické rúško počas akéhokoľvek kontaktu so svojim dieťaťom.

Čo môžete spraviť v prípade, že máte COVID-19 a cítite sa vyčerpane a zle, takže nedokážete dojčiť svoje dieťa?

Ak sa cítite natoľko zle, že nemôžete dojčiť dieťa z dôvodu prebiehajúcej nákazy COVID-19, alebo z dôvodu iných komplikácií, mali by ste byť podporená v tom, aby vaše dieťa mohlo dostávať materské mlieko spôsobom, ktorý je pre vás možný, dostupný a akceptovateľný. To môže znamenať:

 • Odstriekavanie materského mlieka
 • Obnova laktácie
 • Materské mlieko od darkyne

Z originálu preložila Miroslava Rašmanová

Reevidovanú verziu pripravili Mirka Dzurňáková a Lucia Čelkovská

aktualizované 27.10.2020

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.