COVID-19 Sťažnosti

Stiahnite si pripravené formuláre: sťažnosť nemocnici a podnet ombudsmanke

Napísala Ženské kruhy

Pripravili sme pre vás dve tlačivá pre prípad podania sťažnosti alebo podnetu pri porušovaní vašich práv.

Vašu vlastnú skúsenosť, údaje ako aj okolnosti doplňte v dokumentoch v častiach vyznačených kurzívou.

Tlačivo sťažnosť nemocnici je určené pre rodičov predčasne narodených detí alebo detí hospitalizovaných v nemocnici, ak im je zo strany nemocnice zabraňované vo vzájomnom kontakte počas hopitalizácie.

Podnet ombudsmanke môžete vyplniť v prípade, že boli porušené vaše základné práva a slobody v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v tehotenstve, pri pôrode alebo boli porušené vaše rodičovské práva.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.