COVID-19

Sprevádzajúca osoba pri pôrode a rodič dieťaťa nie je návšteva

Napísala Ženské kruhy

Nové odporúčania Úradu verejného zdravotníctva

Hlavný hygienik vydal usmernenie, v ktorom upresňuje to, na čo upozorňujeme v Ženských kruhoch už niekoľko týždňov. Sprievodná osoba pri pôrode ani rodič hospitalizovaného dieťaťa nie sú návšteva. 11.5.2020 bolo vydané usmernenie pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia, v ktorom sa píše:

1.1.   V lôžkových zdravotníckych zariadeniach je všeobecný zákaz návštev.

Výnimku zo zákazu návštev na základe predchádzajúceho súhlasu zdravotníckeho zariadenia tvoria nasledovné okolnosti:
Pre lôžkové zariadenia pre dospelých pacientov:
  • návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia – je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami,
  • návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
  • jeden sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,
  • jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
  • jedna osoba u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti osoby),
  • s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu,
  • návšteva pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva indikovaná napr. stavy po ťažkých traumatických poradeniach, coma vigile a pod.
Pre lôžkové zariadenia pre deti:
  • sprievod detského pacienta,
  • návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane iných detí žijúcich s rodičmi v spoločnej domácnosti (bez príznakov respiračnej a/alebo gastrointestinálnej infekcie).
Pre pôrodnice:
  • jedna sprevádzajúca osoba pri pôrode a počas pobytu matky v nemocnici za splnenia nasledovných podmienok:
    • negatívna epidemiologická anamnéza na COVID-19 a neprítomnosť príznakov akútnej infekcie dýchacích ciest, v prípade indikácie lekára aj vyšetrenie na dôkaz vírusovej RNA s negatívnym výsledkom,
    • používanie osobných ochranných pomôcok (OOP): chirurgické rúško, jednorazový plášť, adekvátna hygiena rúk (umývanie mydlom a tečúcou vodou, dezinfekcia alkoholovým dezinfekčným roztokom) a ďalšie opatrenia podľa nariadenia  nemocnice,
    • zaevidovanie do zoznamu návštev/knihy sprievodov pri pôrode,
    • osoba sa zdržiava výlučne v izbe určenej pre pobyt v zariadení a minimalizuje pohyb na oddelení a v ústavnom zdravotníckom zariadení. Výnimkou je návšteva dieťaťa na jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov za dodržania stanovených preventívnych opatrení.

Stiahnite si celé usmernenie:

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.