COVID-19 Sťažnosti

Návrh na neodkladné opatrenie v prípade nezákonného odobratia dieťaťa nemocnicou

Napísala Ženské kruhy

V prípade, že vám nemocnica zamedzí kontakt s hospitalizovaným, predčasne narodeným dieťaťom alebo odmieta prepustiť zdravé dieťa po pôrode domov (napríklad ak mala matka pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19), môžete podať návrh na neodkladné opatrenie na okresný súd podľa trvalého bydliska dieťaťa. Zoznam súdov nájdete TU.

Stiahnite si tlačivo, vyplňte podľa inštrukcií, ktoré následne zmažte. Vytlačte si dve kópie, z ktorých si jednu necháte pre seba ako potvrdenie. V prípade, že vám nemocnica bráni v kontakte s dieťaťom, odporúčame vyžiadať si písomné stanovisko a jeho kópiu priložiť k návrhu na neodkladné opatrenie. V prípade, že takéto stanovisko nemáte, priložte kópiu vašej prepúšťacej správy z nemocnice.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.