Reprodukčné práva žien ŽK v médiách

ŽK pre A2larm: Pandémia prehĺbila už existujúce nedostatky pôrodníctva

Napísala Ženské kruhy

V období, keď sa minister zdravotníctva na Slovensku zaoberá sťažením prístupu žien nad 40 rokov k interrupciám tým, že zdravotnú starostlivosť spojenú s interrupciou si od začiatku marca musia všetky ženy nad 40 rokov uhrádzať samé, vôbec nijako nerieši nedostatky pôrodnej starostlivosti počas pandémie. Za Ženské kruhy pre A2larm o pôrodnej starostlivosti počas pandémie Miroslava Rašmanová:

Rašmanová nám v rozhovoru sdělila, že na systematické porušování základních práv a svobod rodících matek už před pandemií upozorňovaly mnohé skupiny. Zmiňuje, že „porodnická péče trpí dlouhodobě nedostatky, které se projevují vysokou mírou císařských řezů, nástřihů hráze či oddělováním dětí od matek a celkovým nepochopením porodu jako komplexního jevu, pokrývajícího fyzické, psychologické i sociální aspekty zdraví matek a děti“. Pandemie tyto problémy jen prohloubila a rodičky přivedla do ještě horších podmínek. Ministerstvo zdravotnictví nebylo schopné protiepidemiologická opatření koordinovat tak, aby byla v souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO) a aby respektovala základní práva žen a dětí.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.