Otvorené listy Reprodukčné práva žien

Radu OSN pre ľudské práva sme informovali o porušovaní práv pri pôrodoch

Napísala Ženské kruhy

Spoločne s organizáciou Poradňa pre občianske a ľudské práva sme dňa 10.10.2023 upozornili Radu OSN pre ľudské práva na pretrvávajúce porušenia v oblasti ľudských práv v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch.

Správa sa zameriava na tieto oblasti:

  • zdravotná starostlivosť v tehotenstve a pri pôrode s dôrazom na zlé zaobchádzanie so ženami a novorodencami v zdravotníckych zariadeniach,
  • vplyv pandémie COVID-19 na zdravotnú starostlivosť v tehotenstve a pri pôrode,
  • prístup k zdravotnej starostlivosti a informáciám pre ženy z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska,
  • intersekcionálnu diskrimináciu voči rómskym ženám so zvláštnym dôrazom na oblasť reprodukčnej a pôrodnej zdravotnej starostlivosti,
  • pretrvávajúce nedostatky v prístupe k spravodlivosti pre rómske ženy, ktoré prežili násilné sterilizácie.

Celú správu si môžete v anglickom jazyku prečítať v nasledujúcom odkaze:

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.