COVID-19

List tehotným ženám v čase epidémie

Napísala Ženské kruhy

Milé ženy,

Mnohé z vás sú tehotné a pripravujú sa na pôrod v bezprostrednej blízkosti alebo o niekoľko mesiacov. Rozumieme tomu, že situácia, v ktorej sa nachádzate, je psychicky náročná z toho dôvodu, že v posledných dňoch sa udialo mnoho zmien. Napríklad obmedzenia týkajúce sa sprevádzajúcich osôb, bol vám znemožnený tiež pôrod v zahraničí ak ste ho plánovali, no zo všetkého najviac sa obávate pôrodu v čase epidémie. Ako bude zabezpečená starostlivosť v nemocniciach? Ako budete chránené vy a vaše deti? Na koho sa obrátiť v prípade zdravotných problémov po pôrode v domácom prostredí?

Je to zároveň čas, kedy sa medzi ľuďmi ľahko šíria neoverené a nesprávne informácie. Aj z toho dôvodu sme sa rozhodli osloviť Ministerstvo zdravotníctva s otázkami, ktoré vás trápia a zaujímajú v súvislosti s epidémiou COVID 19. Dúfame, že čoskoro dostaneme na niektoré z týchto otázok odpovede.

Chceme vás tiež ale povzbudiť v tom, aby ste sa nevzdávali negatívnym pocitom a predstavám. Sú v tejto situácii prirodzené, no napriek tomu sú účinné a konkrétne kroky, ktoré môžete počas pôrodu urobiť, aby ste chránili seba aj dieťa.

Tu je niekoľko z nich:
Máte naďalej právo byť informované o všetkých úkonoch vykonaných počas pôrodu

Je povinnosťou zdravotníckeho personálu zabezpečiť, aby toto informovanie prebiehalo pre vás zrozumiteľnou a nenátlakovou formou. Nie je hanba spýtať sa, aký je účel navrhovaných postupov (ak vám neboli riadne vysvetlené). „Lebo sa to tak u nás robí.“ Alebo „Nebojte sa, my vieme najlepšie čo je dobré.“ nie sú odpovede s ktorými by ste sa mali uspokojiť.

V štátnych nemocniciach máte nárok na bezplatné tíšenie bolesti aj formou epidurálnej analgézie.

Prvoradou prevenciou bolestivého pôrodu a nezvládateľných kontrakcií je zbytočne nevyvolávaný pôrod, s možnosťou slobody pohybu a bez zbytočných zásahov. Požiadavka podpory fyziologických pôrodných procesov nie je smiešna, ani bezvýznamná.

Požadujte podporu fyziologického pôrodu vo vašej nemocnici ako súčasť dobrej praxe.

Osvojte si niektoré z relaxačných techník

Zachovanie intimity, vľúdna atmosféra, možnosť voľnosti pohybu a slobodná voľba polohy počas pôrodu sú kľúčové k tomu, aby ste sa cítili uvoľnene. Niektorým ženám pomáha predstava otvárajúcich sa pôrodných ciest, spomalené dýchanie (celkovo dýchacie techniky), vokalizácia počas pôrodu alebo pozitívne afirmácie, ktoré im umožnia získať lepšiu kontrolu nad procesmi, ktoré sa v tele dejú počas pôrodu.

Kontakt koža na kožu a následná výhradná starostlivosť o bábätko matkou

Čím menej ľudí bude manipulovať s vašim dieťaťom po pôrode, tým menej je pravdepodobné riziko nákazy nielen koronavírusom ale aj inými druhmi vírusových infekcií. Kontakt koža na kožu bezprostredne po pôrode a následné dojčenie, sú dôležitou súčasťou pôrodu tak po vaginálnom pôrode ako aj po pôrode cisárskym rezom. Žiadajte proaktívne od personálu podpodu konatktu koža na kožu a nepretržité spoločné ubytovanie s bábätkom na oddelení šestonedelia ako opatrenie v záujme vášho spoločného zdravia.

Podpora dojčenia je po pôrode kľúčová

Podporou dojčenia sa už roky úspešne zaoberá na Slovensku občianske združnie MAMILA. Neváhajte ich kontaktovať s akýmikoľvek otázkami, ktoré sa týkajú dojčenia aj v náročných situáciách.

Chcieť zažiť pozitívnu a posilňujúcu pôrodnú skúsenosť nie je hanba alebo rozmar

Svetová zdravotnícka organizácia, uznávané odborné spoločnosti po celom svete, začínajú rozpoznávať rozmer pôrodu ako život meniacej udalosti, s dopadmi na psychické zdravie a sociálnu pohodu.

Prajeme vám v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom mnoho síl

Ak potrebujete podporiť, povzbudiť alebo máte otázky, ktoré dokážeme zodpovedať, sme tu pre vás. Je to nová a náročná situácia. Nezabudnite na to, ze ste silné a zvládnete to, tak ako mnohé ženy pred nami. Každá z nás – či už rodí vaginálne, plánovaným cisárskym rezom alebo urgentnou sekciou – má právo na rešpektujúce zaobchádzanie, zdravotnú starostlivosť podporujúcu tak telesné ako aj mentálne zdravie, poskytovanú v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami.

Vaše Ženské kruhy ?

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.