COVID-19 Svedectvá

Daniela ochorela krátko pred pôrodom na COVID-19. Dieťa jej zobrali

Daniela je jedna zo žien, ktoré sa na naše združenie od marca obracajú a ktoré majú spoločné to, že zažili alebo zažívajú nedobrovoľné oddelenie od svojho dieťaťa. Viaceré majú choré alebo predčasne narodené deti, ktoré si vyžadujú špecializovanú zdravotnú starostlivosť. Popri strese z neprítomnosti dieťaťa tak zažívajú tiež strach o ich zdravie či život.

Väčšina sa na Ženské kruhy obracia s otázkou, čo môžu robiť, ako sa majú voči takémuto hrubému zásahu do svojich práv brániť. Mnohé sú takouto skúsenosťou traumatizované a neželajú si o nej hovoriť verejne. Daniela patrí medzi tie ženy, ktoré chcú o svojej skúsenosti podať svedectvo. Je si dobre vedomá, že na jej situácii to už nič nezmení, no záleží jej na tom, aby sa takéto veci viac nediali iným ženám a deťom. Súhlasila s uverejnením svojho príbehu na blogu Ženských kruhov. Nesmierne obdivujem jej odvahu aj citlivosť, s akou dokáže rozprávať o svojom zážitku. V mene lásky ku svojej dcérke a s pocitom spolupatričnosti s inými ženami. Ďakujem jej za to.

Celé svedectvo Daniely si môžete prečítať na blogu Ženských kruhov na Denníku N.

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.