COVID-19 Reprodukčné práva žien

Usmernenie MZ SR k sprievodnej osobe pri pôrode a k sprievodu detského pacienta

Napísala Ženské kruhy

Na sprievodnú osobu pri pôrode a na sprievod detského pacienta sa nevzťahujú rovnaké podmienky ako pre návštevy. Podmienky testovania sprievodnej osoby z dňa 7. september 2021, sú zverejnené v dokumente:
Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k testovaniu pacientov, zamestnancov a osôb zúčastňujúcich sa praktickej odbornej prípravy v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách v odseku 3.4:

Sprevádzajúce osoby pacienta pri hospitalizácii
(1) Sprevádzajúca osoba musí disponovať negatívnym RT-PCR testom nie starším
ako 72 hodín (požiadanie o vyšetrenie prostredníctvom webovej stránky
www.korona.gov.sk, https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php
alebo ako samoplatca (napr. partner rodičky, duly sprevádzajúce ženu pri pôrode).
(2) V prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti dieťaťa do 3 rokov môže
nemocnica zabezpečiť testovanie sprevádzajúcej osoby aj formou Ag testu, resp.
rýchlou PCR diagnostikou.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.