COVID-19 Reprodukčné práva žien

Usmernenie MZ SR k sprievodnej osobe pri pôrode a k sprievodu detského pacienta

Napísal/a Ženské kruhy

Usmernenie bolo vydané Sekciou zdravia Ministerstva zdravotníctva SR 25.mája 2021 a upravuje podmienky účasti sprevádzajúcej osoby pri pôrode a taktiež podmienky sprievodu detského pacienta pri hospitalizácii v nemocnici počas pandémie COVID-19.

Na sprievodnú osobu pri pôrode a na sprievod detského pacienta sa nevzťahujú rovnaké podmienky ako pre návštevy. Pre sprievodnú osobu pri pôrode a sprievod detského pacienta počas hospitalizácie naopak platia rovnaké opatrenia ako pre samotného hospitalizovaného pacienta, vrátane testovania podľa pandemického semaforu. Opatrenia pre hospitalizovaného pacienta vrátane podmienok testovania si môžete prečítať TU.

Podľa platných usmernení má každá rodiaca žena právo na sprievodnú osobu pri pôrode. Rovnako má na sprievod právo hospitalizovaný detský pacient, a teda nemocnica nemôže svojvoľne prítomnosť týchto osôb zakázať. Môže však vyžadovať dodržanie konkrétnych opatrení a podmienok, ktoré nájdete zhrnuté nižšie na obrázku a v texte samotného usmernenia.

V lôžkových zariadeniach pre dospelých pacientov má pacient aj v I.-IV. stupni varovania právo na prítomnosť:


• sprievodcu pri pôrode a popôrodnej starostlivosti
• osoby sprevádzajúcej pacienta pri prepustení z nemocnice
• osoby sprevádzajúcej pacienta s poruchami duševného zdravia špecificky s autizmom (PAS)


Pre lôžkové zariadenia pre deti je povolený sprievod detského pacienta.

Pre ostatné návštevy (tie, ktoré nie sú sprevádzajúcou osobou pri pôrode alebo nie sú sprievod detského pacienta) platia iné podmienky. Nemocnice sú povinné zverejňovať tieto podmienky, za ktorých sú návštevy umožnené na svojich webových stránkach a na viditeľných miestach, vývesných tabuliach a podobne, aj v priestoroch nemocnice.

Rozkliknite si pre čitateľnosť

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.