Výročné správy

Výročná správa 2023

Napísala Ženské kruhy

Vo výročnej správe za rok 2023 si môžete prečítať prehľad aktivít, ktoré sme realizovali v predchádzajúcom roku.

Čo sa podarilo v roku 2023

 • zverejňovali sme vaše príbehy a svedectvá,
 • poskytli sme informácie a podporu viac ako 100 ženám, ktoré sa na nás obrátili telefonicky, mailom či osobne,
 • naďalej sme organizovali podporné skupiny pre ženy s traumatickým zážitkom z pôrodu,
 • vydali sme tiež online publikáciu o práve na sprevádzajúcu osobu pri pôrode Labyrint práv,
 • vypracovali správu o skúsenostiach s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre utečenky z Ukrajiny s názvom Bariéry v dostupnosti zdravotnej starostlivosti,
 • pripravili prehľad o tom, za akých podmienok je poskytovaná starostlivosť tehotným a rodiacim ženám z Ukrajiny v nemocniciach na Slovensku,
 • venovali sme sa téme práva hospitalizovaných detí na prítomnosť blízkej osoby,
 • podali sme správu výboru OSN CEDAW o dodržiavaní ľudských práv žien v súvislosti s pôrodnou starostlivosťou na Slovensku,
 • Informovali Radu OSN pre ľudské práva o dodržiavaní ľudských práv žien v súvislosti s pôrodnou starostlivosťou na Slovensku,
 • publikovali sme články na témy, ktoré považujeme za dôležité (dobrá prax, rešpektujúca starostlivosť, duševné zdravie, cisárske rezy a mnohé iné,
 • realizovali vzdelávanie o právach pri pôrode a v súvislosti s hospitalizáciou detského pacienta pre asistentov a asistentky osvety zdravia pre organizáciu Zdravé regióny,
 • usporiadali online vzdelávacie podujatie o právach pri pôrode a besedy v Humennom a Prievidzi,
 • spravili kampaň venovanú Charte rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti pri pôrode,
 • prostredníctvom médií, sociálnych sietí a newslettra sme šírili informácie o ľudských právach pri pôrode a dobrej praxi a mnoho iného.

Kompletný prehľad našich činností za rok 2023 nájdete vo výročnej správe:

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.