Ako bolo?

Vzdelávanie o právach pri pôrodoch pre Zdravé regióny

Napísala Ženské kruhy

Organizácia Zdravé regióny usporiadala vzdelávacie podujatie pre asistentov a asistentky osvety zdravia vo vylúčených rómskych komunitách. Súčasťou vzdelávania bol aj blok venovaný dôležitosti pozitívnej pôrodnej skúsenosti. Spoločne s účastníčkami a účastníkmi sme hľadali spôsoby, akými je možné pozitívnu pôrodnú skúsenosť podporiť.

Zamerali sme sa na štyri hlavné oblasti:

  • Pozitívna pôrodná skúsenosť
  • Sprevádzajúca osoba pri pôrode
  • Ľudské práva žien pri pôrode
  • Práva hospitalizovaných detí

Vzdelávacie podujatia sa konali v dňoch 22.3.2023 vo Zvolene (lektorka Miroslava Rašmanová) a 31.3.2023 v Košiciach (lektorka Zuzana Krišková). Asistentky a asistenti osvety zdravia vniesli do diskusie veľmi rôznorodé skúsenosti a poznatky z regiónov, v ktorých pôsobia. Vďaka ich znalostiam z terénnej práce sme aj my získali cenné vedomosti o situácii mnohých žien a rodín, ktoré žijú vo vylúčených rómskych komunitách. Účastníci a účastníčky sa zaujímali najmä o témy, ktoré sa dotýkali informovaného súhlasu, rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti pri pôrode a tiež práv hospitalizovaných detí.

Zdravé regióny sú štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Pôsobia vo sfére realizácie a rozvoja zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách  za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie. Aktivity a činnosti organizácie sú zamerané na sociálne determinanty zdravia, medzi ktoré patrí so zdravím súvisiace správanie, materiálne podmienky, psycho-sociálne faktory, bariéry v prístupe k zdravotnej starostlivosti, zdravotná gramotnosť a štrukturálne obmedzenia ako napríklad diskriminácia, rasizmus, nízka úroveň vzdelania a súvisiaca legislatíva.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.