Výročné správy

Výročná správa 2022

Napísala Ženské kruhy

Občianske združenie Ženské kruhy pôsobí na Slovensku už 11 rokov. Sme organizácia, ktorá vytvára priestor ženám, aby hovorili o svojich skúsenostiach a aktívne presadzuje zmenu zdravotného systému, aby zodpovedal odborným štandardom a napĺňal práva a potreby žien.

Rok 2022 bol poznačený vojnou na Ukrajine, s čím sa spájali aj nové výzvy pre našu organizáciu. V priebehu roka sme rozbehli projekt s aktivitami, ktoré sú zamerané na dievčatá a ženy, ktoré utiekli pred vojnou z Ukrajiny na Slovensko. V priebehu roka 2022 pokračovali opäť snahy obmedziť reprodukčné práva žien, no v parlamente bol tiež prijatý zákon, ktorý upravil právo rodiacich žien na sprevádzajúcu osobu pri pôrode.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.