Otvorené listy Reprodukčné práva žien

Pripojili sme sa k správe určenej výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien

Napísala Ženské kruhy

Ženské kruhy spoločne s organizáciami Fenestra a Poradňa pre občianske a ľudské práva podali tieňovú správu Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien. Tieňová správa upozorňuje na nedostatky a diskrimináciu žien na Slovensku v oblastiach, ktorým sa organizácie vo svojej činnosti venujú:

Fenestra bola založená v roku 1996 ako mimovládna organizácia zameraná na pomoc ženám. Víziou organizácie je spoločnosť, v ktorej má každá žena slobodu rozhodovať o svojom živote a plne využívať svoje práva a slobody bez násilia a diskriminácie. Fenestra poskytuje priamu pomoc a podporu pre ženy, ktoré zažívajú násilie zo strany intímneho partnera. Vo svojom poradenskom centre má Fenestra dlhoročné skúsenosti s presadzovaním práv žien, osvetovými kampaňami, profesionálnym tréningom a iniciovaním multidisciplinárnej spolupráce v oblasti prevencie a odstraňovania násilia páchaného na ženách. Fenestra je členská organizácia európskej siete Women Against Violence Europe (WAVE).

Poradňa pre občianske a ľudské práva sa od roku 2002 zaoberá diskrimináciou rómskej menšiny na Slovensku v rôznych oblastiach verejného života. Zvlášť aktívne sa venuje ochrane reprodukčných práv rómskych žien. Poradňa plní svoje poslanie monitorovaním ľudských práv, strategickými súdnymi procesmi a aktivitami v oblasti presadzovania práv. Úzko spája svoju prácu s rozsiahlou spoluprácou s mnohými miestnymi aktivistkami rómskeho pôvodu.

Ženské kruhy, založené v roku 2011 ženami, sú nezávislou občianskou organizáciou, ktorá sa zameriava na oblasť pôrodníctva a súvisiacich práv. Jedným z cieľov je, aby sa rešpektovanie, dôstojnosť a sloboda voľby pre ženy počas tehotenstva a pôrodu stali samozrejmosťou.

V časti, ktorá sa venuje pôrodnej starostlivosti sme upozornili na:

  • Zlé zaobchádzanie so ženami a novorodencami počas pôrodov v nemocniciach
  • Porušenia ľudských práv v súvislosti s pôrodnou starostlivosťou a starostlivosťou o reprodukčné zdravie počas pandémie COVID-19
  • Zhoršený prístup k zdravotnej starostlivosti a zhoršený prístup k informáciám pre ženy z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska
  • Chýbajúce služby pre ženy v období šestonedelia

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.