COVID-19 Otvorené listy

Vyjadrenie MZ SR k pôrodnej starostlivosti počas epidémie

Napísala Ženské kruhy

Zverejňujeme odpoveď Ministerstva zdravotníctva SR na našu infožiadosť zo dňa 18.3.2020. Infožiadosť obsahovala jedenásť otázok, ktoré sa týkajú zdravotnej starostlivosti v čase epidémie COVID-19. Ministerstvo spolu s listom zaslalo tiež dve prílohy, ktoré obsahujú popis opatrení a dobrej praxe počas epidémie. V prílohe č.2 sa odvoláva na odborné usmernenie Svetovej zdravotníckej organizácie, podľa ktorého majú:

Všetky tehotné ženy, vrátane tých, s potvrdenou infekciou COVID-19 alebo s podozrením na nákazu, majú právo na vysoko kvalitnú zdravotnú starostlivosť pred pôrodom, počas neho aj po ňom.

To zahŕňa prenatálnu, neonatálnu a postnatálnu starostlivosť, a taktiež starostlivosť o mentálne zdravie. Bezpečný a pozitívne vnímaný pôrod zahŕňa:

– zaobchádzanie s rešpektom a úctou

-možnosť mať pri pôrode zvoleného blízkeho človeka

– jasnú a zrozumiteľnú komunikáciu s personálom

– výber vhodnej stratégie zameranej na zvládnutie bolesti

– ak je to možné, poskytnúť ženám počas pôrodu mobilitu a umožniť voľbu polohy pri pôrode

Celú odpoveď ako aj jednotlivé prílohy si môžete stiahnuť v nasledovných linkoch:

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.