Blog COVID-19

Zdravie a práva žien sú počas pandémie odsunuté na vedľajšiu koľaj

Minister zdravotníctva – Marek Krajčí na tlačovej konferencii dostal od reportérky otázku na škodlivú prax odoberania detí matkám s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19. Verejne túto prax odsúdil a vyzval nemocnice, aby sa k takejto praxi, ktorá porušuje práva detí a rodičov, nemocnice neuchyľovali. Predchádzal tomu verejný mediálny tlak a zbierajúce sa sťažnosti žien, ktoré boli takto proti svojej vôli oddelené od detí. Popôrodná (ne)starostlivosť o ženy s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19 má na Slovensku ešte aj iný rozmer.

Od žien, ktoré rodili v rôznych nemocniciach po celom Slovensku prichádzajú správy aj o tom, že niekoľko hodín po pôrode boli z nemocnice prepustené bez toho, aby im bola poskytnutá zdravotná starostlivosť po pôrode, na ktorú majú zo zákona nárok. V prípade bezproblémového pôrodu je štandardne na Slovensku takáto starostlivoť ženám zabezpečovaná po dobu približne štyroch dní. Ženy s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19 sú však neštandardne prepúšťané domov z nemocníc po niekoľkých hodinách (rekord o ktorom vieme sú dve hodiny po pôrode). Zostrih z vyjadrenia ministra na tlačovej konferencii nájdete na FB Ženských kruhov.

Ako ďalej?

Budeme požadovať, aby Ministerstvo – či už prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom odporúčania odborných spoločností – jasne označilo takúto prax za škodlivú. Aby vyzvalo na dodržiavanie odborných a právnych štandardov tak pri starostlivosti o deti, ako aj pri starostlivosti o ženy v období po pôrode. ❕

Situácia, kedy ženám s pozitívnym testom nie je poskytnutá odborná zdravotná starostlivosť, resp. im po prepustení z nemocnice nie je poskytnutá žiadna náhrada napríklad v podobe návštev pôrodnej asistentky v domácom prostredí, priamo ohrozuje ich zdravie. Niektoré popôrodné komplikácie majú podobné prejavy ako ochorenie COVID-19 (napríklad zvýšená teplota) a v prípade, že nie sú včas zachytené, môžu skončiť pre ženy aj fatálne alebo trvalým poškodením zdravia (vnútorné krvácanie, sepsa).

Pandémia na Slovensku ukázala systémové zanedbávanie starostlivosti o reprodukčné zdravie a práva žien

  • na jar to bolo odmietnutie niektorých nemocníc vykonávať interrupcie a neochota ministerstva zaradiť interrupcie medzi základnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť (ako odporúča napríklad WHO),
  • zníženie štandardov poskytovania zdravotnej starostlivosti v tehotenstve (zrušenie niektorých tehotenských vyšetrení, prípadne absentujúca náhrada pre ženy, ktorých gynekológ išiel na pandemickú PN a tieto ženy nevedeli zohnať náhradnú starostlivosť),
  • pri pôrode zákaz sprevádzajúcej osoby, odmietanie tíšenia bolesti prostredníctvom epidurálnej analgézie v niektorých zariadeniach,
  • protizákonné odopieranie práv ženám predčasne narodených detí (ktoré svoje choré deti nevideli a nemohli sa o ne starať celé mesiace)
  • teraz je to prax, kedy ženy s ochorením COVID-19 zostávajú bez riadnej zdravotnej starostlivosti počas pôrodu. Zaznamenali sme viacero prípadov, kedy takéto ženy strávili dlhé hodiny pôrodných bolestí v nemocnici izolované a samé, po pôrode sú prepúšťané bez následnej starostlivosti domov a mnohým je zamedzený kontakt s ich deťmi.

Ak nám niečo robí v Ženských kruhoch radosť, tak je to skutočnosť, že s týmito vecami sa začínajú kompetentné inštitúcie zaoberať. Čo nám radosť nerobí je fakt, že sa tak deje až po predchádzajúcom mediálnom tlaku a asi tomu trochu dopomohlo aj porušovanie zákazu návštev v prípade podpredsedu parlamentu. Zákaz návšte je pritom od obyčajných žien neraz vynucovaný nad rámec usmernení hlavného hygienika-príkladom je sprevádzajúca osoba alebo predčasne narodené deti-a navyše poškodzuje zdravie žien a detí.

To, čo štátne inštitúcie smerom k ženám v posledných mesiacoch predvádzajú, ilustruje nielen nezáujem o problémy, ktoré sa dotýkajú predovšetkým žien, ale aj poškodzovanie ich zdravia a zdravia ich detí, disciplinovanie individuálnych žien a v prípade interrupcií aj zneužívanie moci na ideologické ciele.

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.