Otvorené listy

Vyhlásenie občianskej spoločnosti – sprievodný list

Napísala Ženské kruhy

Vážená pani prezidentka, vážený pán predseda Národnej rady SR, vážený pán predseda vlády SR,

pandémia COVID-19 a kríza verejného zdravia postavili systémy zdravotnej starostlivosti pred veľké výzvy. Európske krajiny vrátane Slovenska sa usilujú riešiť pandémiu a chrániť obyvateľstvo. Pritom je však nevyhnutné, aby prijali aj opatrenia na ochranu zdravia, ľudskej dôstojnosti, telesnej a duševnej integrity a reprodukčnej autonómie žien a dievčat.

Upozornilo na to aj viac ako sto organizácií z rôznych európskych krajín.

Dolupodpísané organizácie zo Slovenska sa pridali k tejto výzve, keďže ženy v našej krajine čelia viacerým prekážkam v prístupe k bezpečnej a včasnej interrupcii. K takýmto prekážkam patrí napríklad nedostupnosť medikamentóznej interrupcie vhodnej pre rané štádiá tehotenstva, čakacie lehoty, nedostatočné informácie o tom, v ktorých zariadeniach je možné podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva, ako aj absencia prístupu k interrupciám v niektorých častiach Slovenska a pod. Súčasná pandémia COVID-19 tieto prekážky ešte zhoršuje, na čo v uplynulých dňoch upozornila aj verejná ochrankyňa práv.⇓

Upriamujeme preto Vašu pozornosť na problémy v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, ktorým môžu ženy na Slovensku čeliť a ktoré môžu dopadať predovšetkým na tie najzraniteľnejšie skupiny. Spoločne so stovkou európskych organizácií vyzývame, aby predstaviteľky a predstavitelia krajín zabezpečili prístup k službám týkajúcim sa sexuálneho a reprodukčného zdravia a odmietli všetky potenciálne návrhy, ktorých cieľom je obmedziť prístup k bezpečným interrupciám a súvisiacej zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19.

Výzvu považujeme za o to akútnejšiu, že programové vyhlásenie, ktoré vláda SR predložila v uplynulých dňoch, si nekladie za cieľ uvedené problémy eliminovať, ale má ambíciu práva žien a dievčat v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia ešte viac obmedzovať.

Možnosť voľbyASPEKTAmnesty InternationalObčan, demokracia a zodpovednosťŽenské kruhy

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.