Otvorené listy

Žiadosť o informácie v súvislosti s Koronavírusom

Napísal/a Ženské kruhy
Predtým než začnete čítať

Informácie poskytované občianskym združením Ženské kruhy sú všeobecného charakteru a nenahrádzajú individuálne právne, psychologické a medicínske poradenstvo a služby. Každé riešenie vyžaduje individualizovaný prístup, zohľadňujúci konkrétnu situáciu osoby, ktorá poradenstvo alebo službu vyhľadáva.

Ženské kruhy odoslali Ministerstvu zdravotníctva dňa 18.3.2020 list. Žiadame o zodpovedanie otázok, ktoré sa nás ženy v posledných dňoch často pýtajú. O odpovedi vás budeme informovať.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.