Blog Reprodukčné práva žien

Pochopte už, že naše ľudské práva nie sú „kultúrna otázka“

Anna Záborská a Kresťanská únia navrhli prijatie uznesenia, v ktorom žiadajú, aby Slovenská republika odmietla správu Európskeho parlamentu „O situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv EÚ v rámci zdravia žien“.

Predmetná správa Európskeho parlamentu vyzýva členské štáty Európskej únie k tomu, aby aktívne plnili úlohu pri napĺňaní a ochrane práv žien. A to nielen vytváraním podmienok pre kvalitne poskytovanú a dostupnú zdravotnú starostlivosť v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, ale aj vymedzením sa voči iniciatívam, ktoré  sexuálne a reprodukčné zdravie a práva využívajú ako nástroj na oslabenie demokracie, a šíria o reprodukčných a sexuálnych otázkach nepravdivé či zavádzajúce informácie.

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.

O autorke

Zuzana Krišková

V Ženských kruhoch pôsobím od ich vzniku v roku 2011. Zaujímam sa najmä o ľudské práva žien pri pôrode a poskytovanie zdravotnej starostlivosti založenej na dôkazoch. Medzi ďalšie témy, o ktoré sa zaujímam, patria aj následky, ktoré si ženy odnášajú na tele aj na duši ako dôsledok škodlivej praxe, nerešpektu a často aj násilia.
Som spoluatorkou dvoch publikácií Ženy-Matky-Telá I a II a pôsobila som ako konzultantka pri viacerých výskumoch ako aj pri filmoch Medzi nami, Motýlie ráno a Neviditeľná.