Podporte nás

Prečo venovať 2 % Ženským kruhom?

Napísal/a Ženské kruhy

Ak ste sa rozhodli alebo uvažujete o tom či nás podporíte 2 % z vašich daní, určite vás zaujíma, ako tieto prostriedky použijeme. Prinášame vám prehľad našich činností za rok 2018, ktoré sa mohli uskutočiť aj vďaka finančnej podpore a 2 % našich podporovateliek a podporovateľov v minulom období:

Advokačné aktivity

Pokračovali sme v požadovaní nápravy stavu, v ktorom sa ocitla Iniciatíva Baby Friendly Hospital na Slovensku. Zúčastnili sme sa stretnutia na Ministerstve, zaslali sme ďalšiu infožiadosť.

Naďalej intenzívne spolupracujeme s partnerskou organizáciou MAMILA na tejto téme a to najmä formou Prieskumu podpory dojčenia v nemocniciach a organizačných stretnutí či školení.

Ministerstvo zdravotníctva pripravilo nové personálne normatívy pre zdravotnícky personál, z ktorých vyplýva snaha zabetónovať stav, kedy je aj na pôrodníckych oddeleniach a oddeleniach šestonedelia nedostatočný počet personálu, nevyhnutného pre kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vyjadrili sme verejne nesúhlas s týmto stavom a formou listu sme informovali aj Ministerstvo zdravotníctva, že navrhované zmeny sú v rozpore so záujmami žien a ich detí.

Obrátila sa na nás žena, ktorej bola neprávom zamietnutá žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa z dôvodu, že na vlastnú žiadosť opustila po pôrode nemocnicu. Keďže sme v minulosti podávali hromadnú pripomienku proti návrhu zákona, ktorý by takto trestal ženy za ich individuálne rozhodnutia ohľadne hospitalizácie, vypracovali sme aj návrh odvolania proti takémuto rozhodnutiu (ktoré je v rozpore so zákonom) a uverejnili sme ho na našej stránke.

Vďaka vašej podpore sme poskytli individuálne konzultácie množstvu žien, ktoré sa na nás obrátili s rôznymi problémami týkajúcimi sa pôrodu alebo hľadali informácie, ktoré by im mohli pomôcť v rozhodovaní ohľadne výberu nemocnice a okolností pôrodu.

Mediálne výstupy

Na našom blogu v Denníku N sme aj v roku 2018 pokračovali v uverejňovaní blogov. Reagovali sme napríklad na hodnotenie pôrodníc ženami, ktoré je znevažované ako subjektívne a bezvýznamené. V blogu Dokážu ženy zhodnotiť pôrodnicu? sme vysvetlili, prečo je hodnotenie nemocníc ženami dôležité a ako ho nastaviť tak, aby nevypovedalo iba o subjektívnych preferenciách ale dokázalo poskytnúť objektívny obraz o kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti v jednotlivých zariadeniach.

Začali sme tiež s publikovaním série blogov Skryté utrpenie žien. Prvá séria bola venovaná zdravotným problémom po rutinnom nástrihu hrádze. 

V blogoch sme tiež uverejnili našu reakciu na pripravované personálne normatívy pre nemocnice. 

K témam týkajúcich sa práv žien pri pôrode sme sa vyjadrovali aj v rôznych médiách.

V Hospodárskych novinách vyšiel rozhovor s predsedníčkou Zuzanou Kriškovou. V rádiu Regina sme sa zúčastnili diskusie s prezidentkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. V TV Bratislava Zuzana Krišková v sa rámci rozhovoru vyjadrila k téme Ako sa rodí v slovenských pôrodniciach.

Poskytli sme rozhovor pre časopis Mama a ja.

Naše združenie bolo kontaktované aj zahraničnými novinárkami a poskytli sme vyjadrenia pre článok týkajúci sa neoprávneného zadržiavania žien v nemocniciach a pre článok venovaný násiliu pri pôrode.

Workshopy a komunitné aktivity

8. februára 2018 sa v Bratislave uskutočnila konferencie, ktorej sa zúčastnili ľudskoprávne aktivistky a zástupkyne a zástupcovia mimovládnych organizácií, akademickej obce, odbornej verejnosti a ministerstva zdravotníctva. Ženy-Matky-Telá II.

Usporiadali sme workshop Ženy ženám v Trnave. Zúčastnili sa ho pôrodné asistentky, ženy, duly, laktačné poradkyne. Jeho cieľom bolo spoločne popísať stav práv žien pri pôrode na Slovensku, pomenovať ich potreby a prostriedky akými je možné ich naplniť.

Na konferencii pôrodných asistentiek vo Zvolene vystúpila predsedníčka združenia Zuzana Krišková s prezentáciou a príspevkom o právach žien pri pôrode.

Zuzana Krišková moderovala diskusiu o pôrodoch na Slovensku na festivale Pohoda. Tu si môžete vypočuť záznam z diskusie.

V materskom centre v Lamači, Banskej Štiavnici a v Piešťanoch sme sa zúčastnili premietania filmu Medzi nami, spojeného s diskusiou.

Stránka Ženské kruhy

V roku 2018 sme aj vďaka vašej finančnej podpore mohli kompletne prerobiť webovú stránku www.zenskekruhy.sk. Vďaka tomu získala stárnka nielen novší a prehľadnejší vzhľad ale vyriešili sme aj mnohé technické problémy, ktoré sa opakovane vyskytovali na starej verzii.

Spustili sme tiež stránku www.podporabondingu.sk na ktorej môžete nájsť súhrn informácii týkajúcich sa kontaktu koža na kožu a prehľad výsledkov, ktoré priniesol Prieskum podpory dojčenia.

Vzdelávanie

Pre naše aktívne členky je tiež dôležité neustále vzdelávanie sa. Každý rok sa zúčastňujeme konferencií a odborných prednášok na témy, ktoré sú dôležité pri našej ďalšej činnosti. Cestovné náklady, ubytovnie a odbornú literatúru pre aktívne členky uhrádza združenie zo zdrojov poskytnutých vďaka vašej podpore.

V roku 2018 sme sa zúčastnili Konferencie so švédskou výskumníčkou Kerstin Uvnäs Moberg zameranej na úlohu oxytocínu pri pôrode.

Zuzana Krišková sa v rámci vzdelávania pod odborným vedením zúčastnila semináru Trauma a disociacia v Brne.

Tlačivo a postup pre darovanie 2 % z dane z príjmov

Stiahnite si predvyplnené tlačivo:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov

Postup ako darovať 2 % pre zamestnancov

 

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.