Podporte nás Reprodukčné práva žien Svedectvá

Kniha NAHLAS je na svete

Napísala Ženské kruhy

Chceme sa vám touto cestou všetkým ešte raz úprimne poďakovať za podporu, bez ktorej by kniha NAHLAS nemohla vzniknúť. Špeciálne poďakovanie patrí autorkám, ktoré do knihy prispeli svojimi príbehmi.

S radosťou vám oznamujeme, že kniha NAHLAS uzrela svetlo sveta 27.5.2022, kedy sme ju slávnostne vyniesli zo skladov kníhtlače. Celý víkend sme usilovne balili knižky, aby sme hneď v pondelok mohli odoslať balíčky tým z vás, ktorí na ne už netrpezlivo čakáte. 

Kniha NAHLAS prináša 20 príbehov, v ktorých samotné ženy poukazujú na nedostatky a zlyhania systému, ktoré pocítili doslova na vlastnej koži. Popri tom popisujú často aj to, ako sa v danej chvíli cítili, ako situáciu vnímali ony a prečo boli pre ne určité veci dôležité. Rozhodnutia, či už sa týkajú pôrodu, ukončenia tehotenstva, alebo tehotenskej straty, ženy nerobia vo vákuu. Spoločenská klíma, podpora či nepodpora okolia a nastavenie systému zdravotnej starostlivosti niektoré rozhodnutia vopred predurčujú, iným môžu klásť prekážky. Každý príbeh je doplnený originálnou ilustráciou od Alexandry Just.

Knihu si teraz môžete kúpiť v predpredaji v našom internetovom obchode. Finančné prostriedky z predaja knihy pôjdu na činnosť Ženských kruhov. Ďakujeme vám.

Ako vznikala kniha NAHLAS

Ženské kruhy už niekoľko rokov uverejňujú svedectvá žien o pôrodnej skúsenosti a vieme, že možnosť podeliť sa o tieto príbehy je pre ženy veľmi dôležitá. Dáva im pocit spolupatričnosti, že nie sú samy, ktoré vnímajú nedostatky systému pôrodnej starostlivosti. Počas jesene 2021 nám začali ženy posielať svoje skúsenosti s interrupciami a spontánnymi potratmi, ktoré sme uverejňovali na sociálnych sieťach. Tieto príbehy boli reakciou na to, koľko rozprávali o interrupciách iní ľudia, mnohokrát bez toho, aby mali vlastnú skúsenosť, šírili predsudky a stigmatizovali ženy. Navyše to boli do veľkej miery ľudia s mocou zhoršiť už aj v súčasnosti zlú situáciu s dostupnosťou tejto základnej zdravotnej starostlivosti.

Vedeli sme, že spoločenská klíma okolo interrupcií neovplyvňuje výlučne ženy, ktoré sú neželane tehotné. Táto skutočnosť sa zhmotnila v podobe skúseností žien so zdravotnou starostlivosťou pri zamĺknutých potratoch (angl. missed abortion). Naplno sa ukázalo, ako veľmi je starostlivosť o reprodukčné zdravie žien prepojená a nakoľko ju ovplyvňuje legislatívny rámec. 

V posledných rokoch sme zaznamenávali neutíchajúcu snahu o sprísnenie interrupčnej legislatívy. Bolo pre nás veľmi vyčerpávajúce neustále čeliť týmto pokusom s vedomím, že v najlepšom prípade zostane zachovaný status quo. Množstvo ľudí muselo vynaložiť obrovskú energiu na obranu namiesto toho, aby ju mohli venovať napríklad úsiliu o zlepšenie zdravotného systému a postavenia žien v spoločnosti. Tento pocit bol frustrujúci a vyhliadky na ďalšie kolo legislatívnych návrhov ho iba prehlbovali. Rozhodli sme sa tento pocit zmeniť na niečo pozitívne a pekné. To, že nám ženy s dôverou posielali svoje príbehy, sme považovali za veľkú vec. Cítili sme, že tieto príbehy si zaslúžia svoj vlastný priestor, aby mohli zaznievať verejne. Tak sa zrodil nápad vydať knihu NAHLAS. 

V našich predstavách mala kniha okamžite aj vizuálny rozmer. Oslovili sme ilustrátorku Alexandru Just a grafičku Dorotu Hošovskú. Obe súhlasili so spoluprácou ešte skôr, ako bolo isté, že knihu sa podarí vydať. Ženské kruhy zrealizovali kampaň cez platformu Donio s cieľom vyzbierať finančné prostriedky na prípravu a tlač knihy. V krátkom časovom období ľudia, ktorý‎‎‎m na téme záleží, prispeli sumou 10 250 eur. 

Každá žena, ktorá prispela príbehom, bola oboznámená so zámerom knihy, s kontextom, v ktorom vzniká, a napísaním svojho príbehu vyjadrila podporu myšlienke knihy NAHLAS. Autorky poskytli svoje príbehy bez nároku na honorár. Ako formu poďakovania dostala každá autorka výtlačok ilustrácie k svojmu príbehu a knihu NAHLAS. 

Redakčné a editorské práce boli robené s ohľadom na výrazové prostriedky a jedinečnosť každého príbehu a boli sprevádzané intenzívnou komunikáciou s autorkami. Spoločne s jazykovou korektorkou Soňou Hrúzikovou sme vnímali istú paralelu medzi príkazmi a zákazmi, s ktorými sa ženy pri životných skúsenostiach opísaných v knihe stretli, a limitmi spisovného jazyka. Preto boli v niektorých príbehoch ponechané nespisovné či hovorové slová a výrazy v podobe, ako ich autorky použili. Všetky texty prešli jazykovou korektúrou, prípadná nezrovnalosť s normou spisovnej slovenčiny je zámerná.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.