TV a rozhlas

Nemocnice používajú BFH neoprávnene

Napísala Ženské kruhy

Od 45 minúty 35 sekundy vo večerných správach RTVS reportáž o aktuálnom stave Baby friendly iniciatívy na Slovensku. MZ SR v reportáži potvrdzuje, že doposiaľ stále neboli vykonané potrebné audity, ktoré by potvrdili, že nemocnice pravidlá Baby Friendly iniciatívy dodržiavajú: „Obnova certifikátov, ktorú rezort avizoval v roku 2019, sa nevykonáva v čase pandémie. Certifikáty môžu nemocnice získať po ukončení kinických auditov. Tie však v čase pandémie rezort nerealizuje.“

V reportáži upozorňuje Miroslava Rašmanová zo Ženských kruhov na to, že 9 nemocníc na svojich webových stránkach stále informuje o BFH zavádzajúcim spôsobom, a to aj po tom, čo boli tieto nemonice napomenuté. Pôvodne bolo takýchto nemocníc 23 a 14 z nich už vykonalo nápravu. Pozrite si reportáž.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.