COVID-19 TV a rozhlas

Reportáž RTVS o porušovaní práv žien v pôrodniciach počas pandémie

Napísala Ženské kruhy

Reportáž vyšla v súvislosti s vydaním monitorovacej správy Pôrod-Práva-Pandémia, ktorá zadokumentovala porušenia práv tehotných a rodiacich žien na Slovensku počas prvej vlny pandémie.

Ministerstvo zdravotníctva v reportáži obhajuje oddeľovanie detí od matiek, zákaz sprevádzajúcej osoby, predčasné ukončenie hospitalizácie žien s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19 bez následnej starostlivosti či neposkytnutie tíšenia bolesti epidurálnou analgéziou v niektorých nemocniciach tým, že išlo o:

1. mimoriadne opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2,
2. zdravotnícky personál išiel na dno svojich síl,

Reportáž si môžete pozrieť TU

Poďme sa na tieto tvrdenia a ich relevantnosť pozrieť podrobnejšie.

1. Mimoriadne opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu

Pôrodná starostlivosť je základná a neodkladná zdravotná starostlivosť. Jej kvalita a poskytovanie nesmú byť obmedzené ani v čase pandémie. Odborné neonatologické a gynekologicko-pôrodnícke spoločnosti po celom svete vydávali počas pandémie odborné usmernenia. Tieto boli v súlade s odporúčaniami WHO a zdôrazňovali, že je mimoriadne dôležité, aby ženy po pôrode neboli oddeľované od bábätiek. WHO vydalo prednedávnom štúdiu, na základe ktorej vyčíslilo poškodenie zdravia a odvrátiteľné úmrtia bábätiek, ktoré boli oddelené od matiek s ochorením COVID-19. Poškodenie zdravia a odvrátiteľné úmrtia a boli spôsobené priamo oddeľovaním novorodencov od matiek.

Svetová zdravotnícka organizácia veľmi ostro odsúdila takúto prax a v súvislosti s takouto praxou hovorí o znižovaní kvality poskytovanej starostlivosti, ktorú považuje za neprípustnú. WHO tiež upozorňuje, že prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode či adekvátne tíšenie bolesti, sú tiež súčasťou kvalitne poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Slovenská republika zlyhala v poskytovaní kvalitnej pôrodnej starostlivosti počas pandémie napriek tomu, že MZ vydáva tieto opatrenia za „nevyhnutné“. Z príkladu iných krajín, ale aj z postupov zverejnených WHO vieme, že takéto opatrenia nielenže nie sú nevyhnutné, ale sú aj škodlivé.

2. Zdravotnícky personál na pokraji so silami

Údaje v správe Pôrod-Práva-Pandémia pochádzajú z prvej vlny pandémie (jar/leto 2020), kedy Slovensko patrilo celosvetovo medzi krajiny s najnižším počtom ľudí hospitalizovaných s ochorením COVID-19. Vo všetkých nemocniciach na Slovensku bolo v tom čase najviac hospitalizovaných približne 80 ľudí s ochorením COVID-19 (na celé Slovensko). Bolo pozastavené poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá nebola neodkladná, neordinovali dokonca ani mnohí ambulantní poskytovatelia. Iba ťažko bolo možné v tejto situácii hovoriť o „pokraji síl a kapacít“.

Prvá vlna pandémie bola aj pre pôrodnice „cvičná“, keďže rodiace ženy s ochorením COVID-19 začali pribúdať až počas druhej vlny pandémie (jeseň/zima 2020-2021). V tom čase sme v Ženských kruhoch skutočne zaznamenali zvýšený počet hlásení závažných porušení a správy o výraznom znížení kvality poskytovanej starostlivosti od žien.

Ministerstvo zdravotníctva SR je inštitúcia, ktorá by mala nastavovať a dohliadať na kvalitu zdravotnej starostlivosti. Malo by priamo hájiť vysoký štandard kvality a odbornosti poskytovanej starostlivosti a nastaviť podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti tak, aby bol tento štandard dosiahnuteľný.

Žiaľ, ešte aj dnes sa ministerstvo zaštiťuje tvrdeniami o vyčerpanosti zdravotníckeho personálu počas prvej vlny pandémie, obhajuje nepripravenosť sytému pôrodnej starostlivosti na Slovensku, za ktorú do veľkej miery zodpovedná.

Ministerstvo si nesplnilo svoje povinnosti nielen voči ženám, ale ani voči zdravotníckemu personálu

Prvá vlna pandémie ochorenia COVID-19 bola určite náročná pre zdravotnícky personál, ktorý často nemal k dispozícii najaktuálnejšie odborné odporúčania (ktoré by malo zabezpečovať MZ SR) či dostatok ochranných prostriedkov (ktoré mali tiež zabezpečiť štátne inštitúcie). Mnohé riešenia vznikali a boli uvádzané do praxe lokálne. Niektoré menej, iné viac úspešne, každopáde nie jednotne.

Ministerstvo zdravotníctva zlyhalo a svojej zodpovednosti sa snaží zbaviť zavádzajúcimi tvrdeniami o zabránení šíreniu vírusu a vyčerpaní personálu. Samotné ministerstvo pritom spravilo iba veľmi málo pre to, aby prípadnému vyčerpaniu predchádzalo organizačným zabezpečením základných vecí a nenechávalo ich na pleciach jednotlivých zdravotníkov. Aké to dokáže mať fatálne následky sa naplno prejavilo počas druhej vlny pandémie, v ktorej sa Slovensko zaradilo medzi tie krajiny, ktoré pandémiu zvládali najhoršie.

Monitorovaciu správu Pôrod-Práva-Pandémia si môžete stiahnuť a prečítať tu
Pôrod-Práva-Pandémia na stiahnutie

Pracujeme vďaka podpore od vás. Podporte našu činnosť.

Chcem podporiť vašu činnosť

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.