COVID-19 Publikácie

Ako vznikala publikácia Pôrod-Práva-Pandémia

Napísala Ženské kruhy

V marci 2020 sa z jedného dňa na druhý zmenila realita, v ktorej sme dovtedy žili. Zavreli sa školy, hranice a kto mohol, zostal pracovať z domu. V Ženských kruhoch sme si s hrôzou uvedomili, že pandémia bude mať závažné dopady na podobu pôrodnej starostlivosti. Naše obavy sa začali napĺňať pár dní na to, keď nemocnice na celom Slovensku, s výnimkou trenčianskej pôrodnice, zaviedli zákaz sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Okamžite sme začali monitorovať médiá a vyhlásenia čelných predstaviteľov štátu a nikde sme nezachytili ani slovo o tehotných a rodiacich ženách. Aj my sme si kládli otázky, akú podobu má mať poskytovanie pôrodnej starostlivosti počas pandémie, čo je odporúčané zachovať a čo je potrebné zmeniť.

Akoby sa zabudlo na všetko, čo sme doteraz vedeli. Ľudské práva išli bokom a škodlivé praktiky sa prezentovali ako bezpečnostné odporúčania. A to celosvetovo. V mnohých krajinách sa ženy museli začať aktivizovať, aby presadili svoje práva na sprevádzajúcu osobu pri pôrode, na tíšenie bolesti a na kontakt so svojimi deťmi.

Nedostatok informácií

V Ženských kruhoch sme denne čítali znepokojivé správy od našich partnerských organizácií v zahraničí, od spriatelených aktivistiek a od našich kontaktov v odborných spoločnostiach. Aktuálnych informácií o správnych postupoch počas pandémie bol akútny nedostatok. Rôzne opatrenia na ochranu personálu či detí pred nákazou sa prijímali bez ohľadu na škody na zdraví, ktoré spôsobujú. Denne sme komunikovali s desiatkami žien, ktoré sa na nás obracali z dôvodu, že nikde nevedeli nájsť informácie z oficiálnych zdrojov.

Svetová zdravotnícka organizácia, UNICEF a ďalšie organizácie vydali odborné odporúčania a my v Ženských kruhoch sme ich urýchlene prekladali, graficky spracovávali a zdieľali na webe a sociálnych sieťach. Písali sme výzvy, otvorené listy a pomáhali ženám v ich vlastnom aktivizme.

So zahraničnými organizáciami, s ktorými spolupracujeme, sme sa zhodli, že potrebujeme celosvetovú kampaň Safer together. Zastrešila ju medzinárodná organizácia White Ribbon Alliance a Ženské kruhy sa postarali o slovenskú verziu. Spustili sme web www.spolusmevbezpeci.sk/covid-19, kde verejnosť nájde všetky dôležité informácie. Apelovali sme na to, aby mohli mať ženy pri pôrode sprevádzajúcu osobu a aby nemocnice nebránili deťom byť v kontakte so svojimi rodičmi.

Spýtali sme sa žien

Uvedomili sme si, že ak chceme získať lepší obraz o tom, čo sa deje v pôrodniciach, tak sa potrebujeme opýtať priamo žien. Spojili sme naše sily so združením Občan, demokracia a zodpovednosť a v rámci projektu Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! sme pripravili dotazník zameraný na podobu pôrodnej starostlivosti počas pandémie ochorenia COVID-19. Vďaka našej podporovateľskej základni, ktorá dotazník šírila cez sociálne siete, sa nám podarilo zozbierať v krátkom období skúsenosti od 184 žien, ktoré boli tehotné alebo rodili počas prvej vlny pandémie.

Naša členka Miroslava Rašmanová spolu so sociologičkou Lýdiou Marošiovou vypracovali prvotnú analýzu získaných odpovedí. Informácie sme chceli predložiť verejnosti v rozpracovanejšej podobe doplnené o monitoring mediálnych vyjadrení a informácií zverejňovaných na webových stránkach nemocníc a štátnych inštitúcií, s právnym komentárom a odporúčaniami pre dobrú prax. Tieto odporúčania považujeme za mimoriadne dôležité, aby sa poškodzovanie žien a detí neopakovalo.

Pôrod-Práva-Pandémia ako podnet na zmenu

Miroslava Rašmanová je spoluautorkou publikácie Pôrod-Práva-Pandémia, ktorá je výsledkom tejto niekoľko mesačnej práce celého tímu ľudí, a ktorú si teraz môžete zadarmo stiahnuť a prečítať.

Na tomto mieste chceme vyjadriť poďakovanie ženám, dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom, ktoré a ktorí pre Ženské kruhy robili prepisy audiovizuálnych výstupov v médiách, upozorňovali nás na dôležité vyjadrenia v médiách alebo sociálnych sieťach, zapájali sa do aktivít spojených s posielaním otvorených listov, výziev nemocniciam, podieľali sa na jazykových korektúrach a prekladoch, šírili dotazník a informácie k ďalším ženám, zapojili sa do prieskumu, pomohli zrealizovať fotenie na obálku publikácie, či pomohli so svojím odborným vkladom a konzultáciami. V neposlednom rade sa chceme poďakovať tým z vás, ktoré a ktorí ste podporili Ženské kruhy finančným darom alebo dvoma percentami. Tieto zdroje nám umožnili nielen vykonávať práce, bez ktorých by publikácia nevznikla, ale aj priamo podporiť jej vydanie sumou 1200 eur. Vďaka tiež patrí donorovi – Active Citizens Fund, ktorý finančne podporil už spomínaný projekt Berme vážne potreby žien pri pôrodoch!.

Mnohé aktivity, bez ktorých by nebolo možné uskutočniť napríklad získanie dát, podporili Open Society Foundation Europe v rámci projektu Women to Women (Ženy ženám), ktorý významne financoval správu sociálnych sietí a Nadácii otvorenej spoločnosti mentoringovým programom, v rámci ktorého sme mohli využívať konzultácie s expertmi a expertkami z oblasti aktivizmu a komunikácie.

Pokračujeme ďalej

Naša práca vydaním publikácie nekončí. Cieľom je, aby výsledky tohto spoločného úsilia mohlo využívať čo najviac ľudí. Ani v Ženských kruhoch si neplánujeme dať publikáciu Pôrod-Práva-Pandémia do šuflíka. Naďalej budeme požadovať od zodpovedných, aby vykonali nápravu. Budeme presadzovať poskytovanie kvalitnej pôrodnej starostlivosti, v ktorej centre záujmu sú ženy a deti. Síce sa môže zdať, že v mocenskej hierarchii ťaháme za kratší koniec, ale veci, ktoré presadzujeme, sú správne, sú založené na vedeckých dôkazoch a sú orientované na potreby žien a detí. Veríme, že v dlhodobom horizonte prevážia. Tiež vieme, že v našom úsilí nie sme osamotené.

Tu si môžete stiahnuť Pôrod-Práva-Pandémia vo formáte Pdf:

Pôrod-Práva-Pandémia na stiahnutie

Pracujeme vďaka vašej podpore

Chcem podporiť vašu činnosť

Prezrite si listovaciu verziu. Pre zväčšenie obrazu kliknite na znak:

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.