COVID-19

Spolu sme v bezpečí – kampaň venovaná pôrodnej starosltivosti počas pandémie

Napísala Ženské kruhy

Zapojili sme sa do medzinárodnej kampane Safer together – Spolu sme v bezpečí, ktorej cieľom je poukázať na dobrú prax, práva žien a ich detí, ktoré majú byť napĺňané aj v čase pandémie.

Ženy a ich deti potrebujú kvalitnú zdravotnú starostlivosť. To platí aj počas pandémie COVID-19, ktorá sa už rozšírila do všetkých častí sveta. Zodpovedné orgány musia zabezpečiť, aby ženy a novorodené deti mali naďalej prístup k zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná v súlade s ich ľudskými právami. To platí aj v čase krízy. Ľudské práva nestoja v protiklade k zdravotnej starostlivosti. Sú súčasťou kvalitne poskytovanej starostlivosti a ich dodržiavanie vedie k lepším výsledkom v oblasti zdravia. Pandémia odhalila systémové a štrukturálne nedostatky v systéme zdravotnej starostlivosti i mimo neho.

Kampaň Spolu sme v bezpečí ako požiadavka na dobrú prax

V súvislosti s pôrodnou starostlivosťou a pandémiou ochorenia COVID-19 začali mnohé krajiny vo svete presadzovať škodlivú prax. Sprevádzajúce osoby boli vykázané z pôrodných sál, bábätká oddelené od „covid – pozitívnych“ matiek ihneď po pôrode. Všetky tieto veci sa diali možno s dobrým úmyslom no bez toho, aby sa overila ich prospešnosť. Svetová zdravotnícka organizácia pritom od začiatku pandémie upozorňuje, že takáto prax je poškodzujúca.

Ženské kruhy sa pridali k celosvetovej kampani Spolu sme v bezpečí, ktorá si kladie za cieľ upozorniť na dobrú prax. Viac sa môžete dočítať na webovej stránke, ktorá je venovaná práve tejto téme.


Viac článkov o ochorení COVID-19 a dobrej praxi.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.