COVID-19 Dojčenie

Koronavírus počas tehotenstva a dojčenia

Napísala Ženské kruhy

Pripravili sme pre vás stručné infografiky o známych rizikách nákazy koronavírusom a možnostiach ako im predchádzať.

Keďže sa jedná o nový vírus, nové dôkazy a zistenia neustále pribúdajú a platnosť aktuálnych poznatkov môže byť tak obmedzená.

Tehotné ženy vo všeobecnosti patria k rizikovým skupinám pri akýchkoľvek infekciách z dôvodu, že ich zdravotný stav sa môže skomplikovať. Preto je prvoradé dodržiavať určité hygienické zásady. Najúčinnejšou prevenciou pred Koronavírusom je v tomto prípade dôkladné a časté umývanie si rúk.

Koronavírus a dojčenie

Video ako si správne umývať ruky:

Prosíme tiež všetkých ľudí so známkami infekčného ochorenia o zodpovedné a ohľaduplné správanie voči tehotným ženám. Nevystavujte tehotné ženy nezodpovedným správaním zbytočnému riziku.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.