COVID-19 Otvorené listy

Predčasne narodené deti sú už týždne bez rodičov

Vážená pani prezidentka, vážený pán predseda Národnej rady SR, vážený pán predseda vlády SR, vážený pán minister zdravotníctva, vážený pán hlavný hygienik, vážená pani verejná ochrankyňa práv, vážené vedenia nemocníc, perinatologických centier a detských oddelení,

na našu organizáciu sa obrátili matky predčasne narodených detí, ktoré z nemocnice prepustili po pôrode domov, a zároveň im zamedzili kontakt s vlastnými deťmi, ktoré sú hospitalizované na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). Popisujú, že svoje deti nevideli od zavedenia prvotných protiepidemiologických opatrení približne v polovici marca. Už vyše šiestich týždňov tak mnohé matky nemali so svojimi deťmi žiadny osobný kontakt, nemôžu sa im prihovárať, držať ich, dojčiť, či poskytovať im vedecky overenú starostlivosť klokankovaním (tzv. Kangaroo mother care). Iba raz denne sa môžu telefonicky informovať o zdravotnom stave dieťaťa a môžu na oddelení odovzdať odsaté materské mlieko pre dieťa.

Fotky, ktoré rodičom posiela zdravotnícky personál, sú slabou náhradou skutočného kontaktu a deťom blízkosť vzťahovej osoby nijako nenahrádzajú. Ženy, ktoré nás kontaktovali, sú psychicky zdrvené tým, že svoje deti už týždne nevideli a ešte ďalšie týždne neuvidia, pokiaľ sa tieto opatrenia nezmenia. Pýtajú sa nás, či sú takéto opatrenia nevyhnutné a aká je prax v zahraničí.

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.

O autorke

Zuzana Krišková

V Ženských kruhoch pôsobím od ich vzniku v roku 2011. Zaujímam sa najmä o ľudské práva žien pri pôrode a poskytovanie zdravotnej starostlivosti založenej na dôkazoch. Medzi ďalšie témy, o ktoré sa zaujímam, patria aj následky, ktoré si ženy odnášajú na tele aj na duši ako dôsledok škodlivej praxe, nerešpektu a často aj násilia.
Som spoluatorkou dvoch publikácií Ženy-Matky-Telá I a II a pôsobila som ako konzultantka pri viacerých výskumoch ako aj pri filmoch Medzi nami, Motýlie ráno a Neviditeľná.

O autorke

Daniela Barňáková

Pôrodným témam som sa začala venovať po vlastných skúsenostiach
s pôrodmi, kedy som narazila na škodlivé praktiky personálu a odopieranie vlastných práv. Nerozumela som, prečo zdravotníci, ktorí pôrody študujú nevedia o škodlivosti jednotlivých postupov.
V súčasnosti sa snažím o zmeny v pôrodniciach vo vlastnom meste a osvete medzi ženami, čo ma v roku 2017 inšpirovalo k založeniu neformálneho združenia Iniciatíva žien k lepšiemu pôrodu - Prešov.
Mám 3 deti a až pri treťom dieťati mi bolo vyhovené vo všetkom, čo som chcela a až teraz môžem povedať, že som zažila pôrod "prirodzený".