Podporte nás

Jedenásť dôvodov prečo venovať 2 % Ženským kruhom

Napísala Ženské kruhy

Ak ste sa rozhodli alebo uvažujete o tom či nás podporíte 2 % z vašich daní, určite vás zaujíma, ako tieto prostriedky použijeme. Prinášame vám prehľad našich činností za rok 2021, ktoré sa mohli uskutočniť aj vďaka finančnej podpore a z príspevkov z 2 % našich podporovateliek a podporovateľov v minulom období. ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU.

Čo sa podarilo v roku 2021

Predchádzajúci rok sa niesol v znamení pandémie COVID-19, čo prinieslo ešte väčšie zhoršenie v oblasti práv žien pri pôrodoch. Snahy obmedziť reprodukčné práva žien na Slovensku boli v roku 2021 tiež veľmi intenzívne.

1. ODDEĽOVANIE DETÍ OD MATIEK PO PÔRODE

Publikovali sme niekoľko svedectiev a blogov na Denníku N, v ktorých sme upozornili na škodlivú prax oddeľovania novorodencov od matiek, ktoré mali v čase pôrodu pozitívny test na ochorenie COVID-19. Následne sme napísali na Ministerstvo zdravotníctva Otvorený list, ku ktorému sa podpisom pripojilo 834 ľudí. Na náš podnet sa na Ministerstvo obrátili aj individuálni ľudia s výzvou Dieťa patrí k mame.

Veríme, že aj táto iniciatíva prispela k tomu, že Ministerstvo zdravotníctva vo svojich usmerneniach reflektuje špecifické postavenie detského pacienta.

2. SPREVÁDZAJÚCA OSOBA PRI PÔRODE A SPRIEVOD DETSKÉHO PACIENTA

V roku 2021 sme sa naďalej veľmi intenzívne venovali témam dôležitosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode a právam detského pacienta na sprievod počas hospitalizácie a lekárskych vyšetreniach.

Poskytovali sme individuálne poradenstvo ženám, ktoré sa na Ženské kruhy obrátili, na dôležitosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode sme upozornili aj v reportáži RTVS.

3. PÔROD-PRÁVA-PANDÉMIA

Spoločne s občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť sme vydali publikáciu Pôrod-Práva-Pandémia, ktorá je výsledkom monitorovania situácie v slovenských pôrodniciach počas prvej vlny pandémie. Prostredníctvom kampane na sociálnych sieťach sme informovali verejnosť o hlavných zisteniach a opätovne sme sa zamerali na osvetovú činnosť o dobrej praxi pri pôrode počas pandémie aj prostredníctvom vyjadrení v médiách.

4. UPOZORNILI SME NA ZAVÁDZAJÚCE INFORMÁCIE O BABY FRIENDLY INICIATÍVE NA WEBOCH NEMOCNÍC

Na základe monitoringu webových stránok nemocníc občianske združenia Ženské kruhy a MAMILA zistili, že 23 nemocníc na svojich webových stránkach uvádza nepravdivú informáciu, že majú plaketu BFH, prípadne zavádzajú, že postupujú v súlade so štandardmi BFHI. Správu z tohto monitoringu sme medializovali a informovali sme aj dotknuté inštitúcie. Podarilo sa nám dosiahnuť, že bezprostredne po zverejnení správy vykonalo nápravu 14 nemocníc a nepravdivé alebo zavádzajúce informácie zo svojich webových stránok odstránili.

5. POZNAJ SVOJE PRÁVA

Dôležitou súčasťou našej činnosti sú aj osvetové aktivity zamerané na posilnenie žien a zvýšenie povedomia o právach žien a detí pri pôrode. V rámci týchto aktivít sme v roku 2021 vytvorili webovú stránku zameranú špeciálne na tento účel. V spolupráci s kanceláriou Verejného ochrancu práv sme pripravili videorozhovory, zorganizovali sme webinár na tému Sprevádzajúca osoba pri pôrode a sprievod detského pacienta.

6. NEVYHÝBAME SA ANI ŤAŽKÝM TÉMAM

Aj v roku 2021 sme čelili viacerým návrhom na obmedzenie prístupu k bezpečným interrupciám. Upozorňovali sme na škodlivosť týchto návrhov a venovali sme veľa energie a úsilia tomu, aby tieto návrhy neprešli v parlamente. Počas októbra 2021 sme na sociálnych sieťach prinášali príbehy žien, ktoré zdieľali svoje skúsenosti s interrupciou alebo spontánnym potratom. Tieto aktivity vyústili do myšlienky vydať knihu príbehov NAHLAS, ktorú vydáme v roku 2022.

Naďalej sme pokračovali v publikovaní článkov v podobe blogov, v ktorých sme sa snažili prispieť hľadiskami, ktoré sú často vo verejnej diskusii opomínané:

7. PODPORILI SME ZDRAVOTNÍCKY PERSONÁL PÔRODNICE V PIEŠŤANOCH

Vo februári sa na Ženské kruhy obrátili zamestnanci pôrodnice v Piešťanoch s informáciou, že pôrodnici hrozí v priebehu nadchádzajúcich dní zatvorenie. Na podnet zdravotníckeho personálu sme napísali Otvorený list, ktorý bol adresovaný ministrovi zdravotníctva, a ktorý svojim podisom podporilo 1197 ľudí. Vedenie nemocnice po verejnom tlaku prehodnotilo svoje rozhodnutie.

8. VENOVALI SME SA TÉME TRAUMY Z PÔRODU

Trauma z pôrodu patrí medzi témy, ktorým sa venujeme dlhodobo. V posledných rokoch rezonuje aj v médiách, k čomu prispievame aj svojou činnosťou. V roku 2021 sme otvorili online podpornú skupinu určenú na bezpečné zdieľanie skúseností žien s pôrodom a posilnenie kompetencií pri zvládaní traumy. O téme traumy sme hovorili aj v médiách, napríklad v Ranných novinách TV JOJ alebo v podcaste Ľudskosť denníka SME. Informačná kampaň prebiehala aj na sociálnych sieťach združenia.

9. VYTVÁRAME BEZPEČNÝ PRIESTOR NA ZDIEĽANIE

Už niekoľko rokov môžu ženy prostredníctvom Ženských kruhov zdieľať svoje skúsenosti so systémom zdravotnej starostlivosti v súvislosti s reprodukčným zdravím. Svedectvá uverejňujeme predovšetkým na našej webovej stránke a bezpečný priestor na zdieľanie skúseností sa nám podarilo vytvoriť aj na sociálnych sieťach. Vnímame, že pre ženy je mimoriadne dôležitá možnosť otvorene hovoriť a pomenovať to, čím si prešli a ako sa cítili.

10. PODCASTY

Druhá séria Podcastu Ženských kruhov mala 6 epizód. Venovali sme sa pôrodnej starostlivosti počas pandémie, práci pôrodnej asistentky, nezákonnej sterilizácii rómskych žien ale tiež ich skúsenostiam s pôrodnou starostlivosťou či dobrej praxi v rámci zdravotných systémov s dobrými výsledkami.

11. ŽENSKÉ ELIPSY – ODĽAHČENIE TÉM, KTORÉ NÁS ŤAŽIA

V sekcii Ženské elipsy sa pokúšame vypustiť z výpovedí hnev, smútok, frustráciu. Nenecháme však prázdne miesto. Na niektoré absurdné situácie, s ktorými sa stretávame pri našej práci, je jedinou protiváhou humor. Ten síce nezahojí rany, ani nevráti čas, ale odľahčí a ukáže realitu, s ktorou sa stretávajú ženy v pôrodniciach v jej nahej absurdite.

 

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.