Podporte nás

Jedenásť dôvodov prečo venovať 2 % Ženským kruhom

Napísal/a Ženské kruhy

Ak ste sa rozhodli alebo uvažujete o tom či nás podporíte 2 % z vašich daní, určite vás zaujíma, ako tieto prostriedky použijeme. Prinášame vám prehľad našich činností za rok 2020, ktoré sa mohli uskutočniť aj vďaka finančnej podpore a 2 % našich podporovateliek a podporovateľov v minulom období.

Čo sa podarilo v roku 2020

Predchádzajúci rok sa niesol v znamení pandémie COVID-19, čo prinieslo ešte väčšie zhoršenie v oblasti práv žien pri pôrodoch. Jedným z prvých signálov, že rodiace ženy a ich deti budú v čase pandémie odsunuté na vedľajšiu koľaj, bol zákaz sprevádzajúcej osoby pri pôrode takmer vo všetkých nemocniciach na Slovensku.

  1. SPREVÁDZAJÚCA OSOBA PRI PÔRODE

Vďaka aktívnym ženám a našej podpore sa podarilo presadiť, že Hlavný hygienik SR vydal oficiálne vyhlásenie, že sprevádzajúca osoba pri pôrode nie je návšteva.

Predchádzal tomu mediálny tlak a otvorené listy a výzvy, ktoré sme posielali štátnym inštitúciám, ako aj listy jednotlivým nemocniciam od žien.

2. DOSTUPNOSŤ INFORMÁCIÍ

V čase vypuknutia pandémie boli pre tehotné a rodiace ženy informácie o dobrej praxi, vplyve ochorenia COVID-19 na tehotenstvo, dojčenie a pôrod z oficiálnych zdrojov prakticky nedostupné. Denne sme odpovedali ženám na otázky, promptne sme do slovenského jazyka preložili odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie o dobrej praxi pri pôrode v čase pandémie COVID-19, zapojili sme sa do medzinárodnej kampane SPOLU SME V BEZPEČÍ a vytvorili samostatnú webovú stránku s dôležitými informáciami.

3. PREDČASNE NARODENÉ DETI

Jedným z najzávažnejších zásahov do práv rodičov a detí počas pandémie bola nútená separácia hospitalizovaných, predčasne narodených detí od svojich matiek. So svojim príbehom sa nás obrátila žena, ktorá mala čerstvú skúsenosť s oddelením od svojho predčasne narodeného dieťaťa po dobu dvoch mesiacov. Ženské kruhy napísali otvorený list, pod ktorý sa podpísalo viac ako 4500 ľudí a ktorý sme zaslali MZ SR, predstaviteľom vlády, prezidentke a hlavnému hygienikovi SR. O tomto príbehu a o celkovej situácii na Slovensku v tom čase vyšiel aj článok v britských novinách The Guardian. Témou sa začali zaoberať aj ďalšie slovenské médiá. Aj vďaka verejnému tlaku, ktorý sa nám týmto spôsobom podaril vyvinúť, vydal Úrad verejného zdravotníctva usmernenie, na základe ktorého sa matky predčasne narodených detí mohli dožadovať spoločnej hospitalizácie s dieťaťom.

4. MONITOROVANIE SITUÁCIE V SLOVENSKÝCH PÔRODNICIACH

Počas pandémie sme vyvinuli veľké úsilie, aby sme zmapovali aktuálnu situáciu v pôrodniciach. Najhodnotnejšie informácie sme získali od žien, ktoré nás buď priamo kontaktovali alebo vyplnili dotazník o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v tehotenstve a pri pôrode, ktorý sme zverejnili na webovej stránke venovanej pandémii. Zároveň sme monitorovali mediálne vyjadrenia a webové stránky pôrodníc.

5. ZMENA ODBORNÝCH USMERNENÍ MZ SR PRE STAROSTLIVOSŤ O RODIČKY S OCHORENÍM COVID-19 A ICH DETI

Na našom blogu DenníkaN sme uverejnili svedectvo Daniely, ktorá mala v čase pôrodu pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 a po pôrode bola oddelená od svojho zdravého bábätka. V blogu sme upozornili na to, že takýto postup je v rozpore tak s odbornými odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie, ako aj právami Daniely a jej dieťaťa. Následne sa témou začali zaoberať slovenské médiá, odvysielané boli aj reportáže vo večerných správach na RTVS a TV JOJ, Ženské kruhy boli pozvané do relácie Zuzany Kovačič Hanzelovej v štúdiu denníka SME.

Nasledovala zmena odborných usmernení MZ SR ako postupovať po pôrode v prípade, že rodiaca žena má pozitívny výsledok testu na COVID-19. Prax oddeľovania detí od matiek s pozitívnym výsledkom testu odsúdil verejne aj minister zdravotníctva Marek Krajčí.

6. POSKYTLI SME NÁVOD PRE RODIČOV, KTORÝM INŠTITÚCIE POČAS PANDÉMIE BRÁNILI KONTAKT S DEŤMI

Vytvorili sme niekoľko editovateľných tlačív (sťažnosť nemocnici, podnet ombudsmanke a návrh na neodkladné opatrenie), ktoré si rodičia môžu stiahnuť spolu s návodom na ich použitie z našej webovej stránky.

7. NEVYHÝBAME SA ANI ŤAŽKÝM TÉMAM

V čase, keď bola ohrozená dostupnosť a znížená kvalita poskytovania starostlivosti v tehotenstve a pri pôrode a časť rodín na Slovensku čelila existenčným otázkam a kríze, prišli do parlamentu až štyri návrhy na obmedzenie prístupu žien k bezpečným interrupciám. Ženské kruhy vstúpili do verejnej diskusie aby upriamili pozornosť na ďalšie dopady takéhoto obmedzovania na všetky ženy v reprodukčnom veku a na všetky tehotné a rodiace ženy obzvlášť.

Na blogu Denníka N sme publikovali sériu článkov, v ktorých sme prispeli hľadiskami, ktoré boli doteraz vo verejnej diskusii opomínané:

Ani jeden zo štyroch návrhov nakoniec neprešiel.

8. BRÁNIME ŠÍRENIU DEZINFORMÁCIÍ O DOMÁCICH PÔRODOCH A DOBREJ PRAXI

Reagovali sme na skreslené informácie o domácich pôrodoch, ktoré publikovali Lovci šarlatánov vo svojej knihe. Na zavádzajúce informácie sme upozornili aj vedenie stredných škôl, na ktoré bola kniha distribuovaná. Hoci oficiálny systém zdravotnej starostlivosti na Slovensku momentálne domáce pôrody nepodporuje, šírenie podobných mýtov z dlhodobého hľadiska poškodzuje záujmy a možnosť slobodnej voľby rodiacich žien na Slovensku.

9. KAMPAŇ O DÔLEŽITOSTI DUŠEVNÉHO ZDRAVIA

Dokumentárny film od režisérky Maia Martiniak NEVIDITEĽNÁ o traume z pôrodu sa stal absolútnym víťazom Filmového festivalu Jeden svet. Diskusiu na festivale, na ktorú sme boli pozvané ako hosťky, videlo viac ako 6000 ľudí. Samotný film v médiách znova otvoril dôležitosť témy rešpektu pri pôrode a následky traumy pre ženy.

Ženské kruhy vytvorili kampaň na sociálnych sieťach, sprostredkovali dôležité informácie o tom, čo je to trauma po pôrode, aké má symptómy a čo sú príčiny jej vzniku. S režisérkou Maiou Martiniak máme dlhoročnú produktívnu spoluprácu a predsedníčka Ženských kruhov Zuzana Krišková bola konzultantkou filmu NEVIDITEĽNÁ.

10. PODCASTY

Vydali sme 9 epizód novovytvoreného Podcastu Ženských kruhov. Venovali sme sa rôznym témam napríklad domácim pôrodom, marketingu náhrad materského mlieka, interrupciám a aktivizmu. 

11. VZDELÁVAME O PRÁVACH ŽIEN PRI PÔRODOCH

Zrealizovali sme vzdelávacia podujatie Ženy ženám III, ktoré sa kvôli pandémii presunulo do online priestoru. Zamerali sme sa hlavne na posilnenie zručností pomáhajúcich profesií – pôrodné asistentky, duly, laktačné poradkyne a aktivistky, ale workshopu sa zúčastnili aj samotné ženy. Považujeme za dôležité nielen poznať práva žien pri pôrode, ale mať aj nástroje ako ich môžu ženy, alebo osoby, ktoré im pri pôrode pomáhajú, aplikovať priamo v praxi. 

 

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.