Svedectvá

Poznajte svoje práva a nevzdajte sa ich!

Napísala Ženské kruhy
Nasledujúce svedectvo je osobnou skúsenosťou a opisuje viaceré porušenia ľudských práv. V tomto príbehu sa nachádza opis situácií, ktoré môžu niektorých čitateľov a čitateľky rozrušiť. Hoci svedectvá o nerešpektujúcom a hrubom zaobchádzaní so ženami počas pôrodu môžu otvoriť staré rany a traumatizovať, je dôležité, aby sme o týchto témach hovorili. Kolektívne prehliadanie a normalizácia týchto praktík vedie k spochybňovaniu ženskej skúsenosti a posilňuje mýtus, že ak je výsledkom pôrodu dýchajúce dieťa a dýchajúca žena, tak sa mohlo počas neho udiať čokoľvek. Bližšie sa ľudským právam žien venujeme v časti Reprodukčné práva žien a predovšetkým v publikácii Ženy-Matky-Telá.


Vážené Ženské kruhy,

píšem vám ako poďakovanie za vašu prácu a možno aj ako povzbudenie pre iné ženy/matky, ktoré by sa ocitli v rovnakej situácii. Pred niekoľkými dňami som porodila v slovenskej pôrodnici zdravé bábätko.

Po vyše 48 hodinách od narodenia bábätka som sa rozhodla odísť domov. Bábätko aj ja sme boli úplne v poriadku. V pôrodnici mi odmietli vydať reverz na mňa aj dieťa s tým, že dieťa nemá absolvované základné vyšetrenia. Papierik na pätičku som mala doma, čo je jediné akútne vyšetrenie. Napriek mojej argumentácii mi nebolo vyhovené, tak som sa rozhodla odísť bez reverzu. Žiaľ, situácia skončila tým, že mi odmietli odomknúť dvere na oddelení a tak som musela privolať políciu. Pred ňou som vyhlásila, že preberám zodpovednosť za moje dieťa a nakoniec teda vydali reverz mne aj dieťaťu. Po 5 hodinách sme boli doma. Ešte raz vám ďakujem za vaše aktivity, ktoré pre nás ženy a hlavne teda naše deti robíte.

Jana

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.