Publikácie Reprodukčné práva žien

Zadarmo si stiahnite Ženy-Matky-Telá II

Napísala

Publikácia tematicky nadväzuje na  Ženy – Matky – Telá: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.

Editorka: Janka Debrecéniová

Autorky: Janka Debrecéniová, Miroslava Hlinčíková, Ema Hrešanová, Zuzana Krišková, Zuzana Lafférsová, Martina Sekulová

Vydali: združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy, Bratislava, 2016

Publikácia tematicky nadväzuje na  Ženy–Matky–Telá: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, zameranú na zistenia o porušovaní ľudských práv žien a medzinárodne uznávaných zdravotníckych štandardov pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.

Do veľkej miery sa opiera o hĺbkové rozhovory s rodiacimi ženami o ich pôrodnej skúsenosti vo vybraných pôrodniciach a o monitoring niektorých aspektov poskytovania pôrodnej starostlivosti vo všetkých pôrodniciach v SR (zistenia z týchto rozhovorov a z monitoringu boli už predstavené v predošlej publikácii Ženy – Matky – Telá I). Zásadným spôsobom rozširuje a prehlbuje tieto predchádzajúce zistenia.  Prináša zároveň aj perspektívu pôrodníkov, pôrodníčok a pôrodných asistentiek.

Stiahnuť Ženy-Matky-Telá II

 

O autorke