COVID-19 Kontakt koža na kožu

Situácia predčasne narodených detí počas prvej vlny pandémie sa nesmie opakovať!

Napísala Ženské kruhy

Počas prvej vlny pandémie Covid-19 sa na našu organizáciu obrátili ženy predčasne narodených detí, ktoré z nemocnice prepustili po pôrode domov, a zároveň im zamedzili kontakt s vlastnými hospitalizovanými deťmi. Matky nemali so svojimi deťmi žiadny osobný kontakt niekoľko týždňov.

Na Slovensku bolo v tom čase hlavným hygienikom vydané rozhodnutie o zákaze návštev hospitalizovaných pacientov a pacientiek.

Rodičia nie sú návšteva!

Mnohé nemocnice si toto rozhodnutie svojvoľne interpretovali ako úplný zákaz, ktorý sa týka aj prístupu rodičov k hospitalizovaným deťom. Tým boli hrubo zasiahnuté do povinností a práv rodičov, ako aj do práv hospitalizovaných detí. Kontakt s rodičmi nemôže deťom odopierať svojvoľne žiadna inštitúcia.

Obmedzenie alebo úplné zamedzenie kontaktu sa môže udiať výhradne súdnym rozhodnutím a vždy na to musia byť vážne dôvody ako napríklad týranie alebo zanedbávanie dieťaťa rodičmi. Svojvoľný zákaz zo strany nemocníc je preto z ľudskoprávneho hľadiska a z pohľadu medzinárodných dohovorov, ktorých je Slovenská republika signatárom, neproporcionálny, a to aj v čase pandémie. Súčasne je takýto zásah protiústavný.

Rodič dieťaťa, resp. zákonný zástupca dieťaťa, nie je návšteva a preto sme dňa 5.5.2020 na tento závažný zásah upozornili otvoreným listom. Adresovali sme ho prezidentke SR, predsedovi Národnej rady SR, predsedovi vlády SR, ministrovi zdravotníctva, hlavnému hygienikovi, verejnej ochrankyni práv, vedeniam nemocníc, perinatologickým centrám a detským oddeleniam. V krátkom čase podpísalo list 4500 ľudí.

Slovenská republika bola upozornená, že nesmie počas pandémie porušovať práva rodičov a detí

Ministerstvo zdravotníctva a zodpovedné úrady boli upozornené aj Verejnou ochrankyňou práv, Máriou Patakyovou a Radou Európy, že viaceré opatrenia počas epidémie COVID-19 (medzi nimi aj obmedzenie kontaktu rodičov s hospitalizovanými deťmi) sú neproporciálne a porušujú práva detí a rodičov.

Túto tému riešili aj slovenské média a článok vyšiel aj v britskom denníku The Guardian, ktorého autorka bola šokovaná keď sa dozvedela, že na Slovensku bol kontakt rodičov s predčasne narodenými deťmi znemožnený plošne – a to bez ohľadu na to či mali podozrenie alebo boli/neboli nakazení COVID-19.

Následne, 11.5.2020 hlavný hygienik vydal všeobecné opatrenia pre sprievod pacientov, kde konkrétne definoval výnimky zo zákazu návštev, v tomto prípade sprievod detského pacienta.

Niektoré nemocnice znova zasahujú do práv rodičov a detí

V súčasnosti sa na nás znova obracajú ženy, ktorým personál nemocnice bráni byť v kontakte so svojimi predčasne narodenými deťmi. Situácia z prvej vlny sa tak opakuje a znova dochádza k závažnému porušovaniu práv rodičov, ktoré majú vážne dopady na zdravie detí a psychické zdravie rodičov. Zároveň sa začínajú vyskytovať aj prípady, kedy bola nákaza novým koronavírusom použitá ako dôvod oddelenia matky od jej dieťaťa.

Ak Vám nemocnica bráni byť so svojim dieťaťom, pripravili sme pre Vás tlačivá sťažnosť nemocnici a podnet ombudsmanke, ktoré si môžete stihnuť tu.

Obráťte sa na nás v prípade, že potrebujete poradiť alebo podobná situácia sa deje aj vám.

Ďakujeme Daniele Barňákovej za prípravu tohto súhrnného textu+

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.