Dojčenie Zaujímavá literatúra

Prečo na liekoch pre matky záleží

Why Mother’s Medication Matters je útla knižka, ktorej autorkou je farmaceutka Wendy Jones. Názov by sme mohli do slovenčiny preložiť ako Prečo na liekoch pre matky záleží.

V knihe sa Jones venuje predovšetkým dojčiacim ženám a pokrýva mnoho diagnóz, keď dojčiace ženy potrebujú liečbu. Za zásadné považuje, aby si profesionáli a profesionálky, ktorí nastavujú matkám liečbu nekládli otázku “Tento liek je potrebné nasadiť, môže pri ňom matka ďalej dojčiť?”. Podľa nej má správne otázka vyzerať takto: „Táto matka dojčí, aké lieky jej vieme nasadiť, ktoré budú efektívne liečiť jej symptómy, kým ona bude ďalej dojčiť?“

Liečba depresie a dojčenie

V knihe sa venuje liekom predpisovaným na rôzne ochorenia. Jedným z nich je aj depresia. Hoci sa často nesprávne uvádza ukončenie dojčenia ako prvý krok liečby, Jones vysvetluje prečo to tak nemá byť. Ženy môžu brať lieky na depresiu a zároveň dojčiť.

Dozviete sa aj o rizikách liekov, ktoré sa používajú na zastavenie laktácie – tieto lieky majú veľmi závažné nežiadúce účinky, ktoré môžu spôsobiť napríklad aj psychózu, nespavosť, halucinácie, tachykardiu, infarkt, porážku alebo zvracanie.

Hľadať vhodné riešenia pre dojčiace ženy

Kniha nenahrádza konzultáciu s lekárom alebo lekárkou. Na viacerých príkladoch však ukazuje, že mnoho žien kvôli obavám z ohrozenia svojho bábätka buď nebralo lieky, ktoré potrebovali alebo predčasne ukončili dojčenie.

Pre obe skupiny – ako dojčiace ženy, tak aj lekársku a farmaceutickú odbornú obec prináša informácie o bezpečnosti užívania liekov pre dojčiace ženy a ich dojčené deti. Ženy môže povzbudiť v hľadaní odbornej pomoci, ktorá im prinesie efektívnu úľavu na zdravotné ťažkosti, ktoré ich trápia.

Odborný personál môže získať nový pohľad nato, prečo je dojčenie dôležité pre ženy a ich deti a prečo nesú veľkú zodpovednosť za to, aké informácie a akým spôsobom podávajú informácie ženám. V knihe sú tiež uvedené zdroje, kde si môžu získavať najnovšie poznatky o vplyve liekov na dojčenie a na dojčiace sa deti, ak ich matka bude tento liek užívať.

Jazyková úprava: Andrea Erdő

O autorke

Zuzana Krišková

V Ženských kruhoch pôsobím od ich vzniku v roku 2011. Zaujímam sa najmä o ľudské práva žien pri pôrode a poskytovanie zdravotnej starostlivosti založenej na dôkazoch. Medzi ďalšie témy, o ktoré sa zaujímam, patria aj následky, ktoré si ženy odnášajú na tele aj na duši ako dôsledok škodlivej praxe, nerešpektu a často aj násilia.
Som spoluatorkou dvoch publikácií Ženy-Matky-Telá I a II a pôsobila som ako konzultantka pri viacerých výskumoch ako aj pri filmoch Medzi nami, Motýlie ráno a Neviditeľná.