Dojčenie Zaujímavá literatúra

Prečo na liekoch pre matky záleží

Napísal/a Zuzana Krišková

Why Mother’s Medication Matters je útla knižka, ktorej autorkou je farmaceutka Wendy Jones. Názov by sme mohli do slovenčiny preložiť ako Prečo na liekoch pre matky záleží.

V knihe sa Jones venuje predovšetkým dojčiacim ženám a pokrýva mnoho diagnóz, keď dojčiace ženy potrebujú liečbu. Za zásadné považuje, aby si profesionáli a profesionálky, ktorí nastavujú matkám liečbu nekládli otázku “Tento liek je potrebné nasadiť, môže pri ňom matka ďalej dojčiť?”. Podľa nej má správne otázka vyzerať takto: „Táto matka dojčí, aké lieky jej vieme nasadiť, ktoré budú efektívne liečiť jej symptómy, kým ona bude ďalej dojčiť?“

Liečba depresie a dojčenie

V knihe sa venuje liekom predpisovaným na rôzne ochorenia. Jedným z nich je aj depresia. Hoci sa často nesprávne uvádza ukončenie dojčenia ako prvý krok liečby, Jones vysvetluje prečo to tak nemá byť. Ženy môžu brať lieky na depresiu a zároveň dojčiť.

Dozviete sa aj o rizikách liekov, ktoré sa používajú na zastavenie laktácie – tieto lieky majú veľmi závažné nežiadúce účinky, ktoré môžu spôsobiť napríklad aj psychózu, nespavosť, halucinácie, tachykardiu, infarkt, porážku alebo zvracanie.

Hľadať vhodné riešenia pre dojčiace ženy

Kniha nenahrádza konzultáciu s lekárom alebo lekárkou. Na viacerých príkladoch však ukazuje, že mnoho žien kvôli obavám z ohrozenia svojho bábätka buď nebralo lieky, ktoré potrebovali alebo predčasne ukončili dojčenie.

Pre obe skupiny – ako dojčiace ženy, tak aj lekársku a farmaceutickú odbornú obec prináša informácie o bezpečnosti užívania liekov pre dojčiace ženy a ich dojčené deti. Ženy môže povzbudiť v hľadaní odbornej pomoci, ktorá im prinesie efektívnu úľavu na zdravotné ťažkosti, ktoré ich trápia.

Odborný personál môže získať nový pohľad nato, prečo je dojčenie dôležité pre ženy a ich deti a prečo nesú veľkú zodpovednosť za to, aké informácie a akým spôsobom podávajú informácie ženám. V knihe sú tiež uvedené zdroje, kde si môžu získavať najnovšie poznatky o vplyve liekov na dojčenie a na dojčiace sa deti, ak ich matka bude tento liek užívať.

Jazyková úprava: Andrea Erdő

O autorke

Zuzana Krišková

V Ženských kruhoch pôsobím od ich vzniku v roku 2011. Zaujímam sa najmä o ľudské práva žien pri pôrode a poskytovanie zdravotnej starostlivosti založenej na dôkazoch. Medzi ďalšie témy, o ktoré sa zaujímam, patria aj následky, ktoré si ženy odnášajú na tele aj na duši ako dôsledok škodlivej praxe, nerešpektu a často aj násilia.
Som spoluatorkou dvoch publikácií Ženy-Matky-Telá I a II a pôsobila som ako konzultantka pri viacerých výskumoch ako aj pri filmoch Medzi nami, Motýlie ráno a Neviditeľná.