Ukrajina

Poskytovanie gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti ženám z Ukrajiny

Napísala Ženské kruhy

Každej nemocnici s pôrodnicou na Slovensku sme zaslali otázky, ktoré sa týkajú poskytovania gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti ženám, ktoré utekajú pred vojnou z Ukrajiny. Odpovede, ktoré sme z nemocníc na naše otázky dostali, budeme postupne uverejňovať v tomto článku.

Naše otázky:
 1. Poskytuje vaše zdravotnícke zariadenie tehotenské poradne ženám z Ukrajiny? Ak áno, napíšte prosím do ktorej ambulancie sa môžu ženy dostaviť a za akých podmienok.
 2. Poskytuje vaše zdravotnícke zariadenie zdravotnú starostlivosť rodiacim ženám z Ukrajiny bez zdravotného poistenia? Prosím popíšte za akých podmienok.
 3. Je vo vašom zariadení osoba, na ktorú sa môžu tehotné ženy z Ukrajiny obrátiť a ktorá by im dokázala poskytnúť informácie v ukrajinskom, ruskom alebo anglickom jazyku? Ak áno, špecifikujte prosím v akom čase sa môžu ženy na takúto osobu obrátiť a poskytnite tiež kontakt (mailový, prípadne telefonický).
 4. Aké sú momentálne vo vašom zariadení podmienky pre vyšetrenie a/alebo pôrod za prítomnosti sprevádzajúcej osoby?
 5. Poskytuje vaše zariadenie ženám z Ukrajiny, ktoré sú bez zdravotného poistenia gynekologickú zdravotnú starostlivosť (inú ako vyšetrenia v tehotenstve), ktorá nie je neodkladného charakteru? Ak áno, za akých podmienok?
Odpovedali
FN Skalica
 

 1. Zdravotnú starostlivosť budeme pre občanov UA poskytovať v zmysle pokynov MZ SR. Zahŕňa aj starostlivosť o tehotné ako neodkladnú ZS. Táto sa poskytuje u nás v gynekologickej ambulancii.
 2. Predpokladáme, že drvivá väčšina takýchto žien nebude mať u nás poistenie. Podľa pokynov a s príslušnými dokladmi (žiadateľ o azyl, osoba s dočasným útočiskom…) bude ZS uhrádzať Migračný úrad.
 3. V našej nemocnici pracuje viacero ukrajinských lekárov a lekárok. Dokonca priamo na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Takže jazykovú barieru neočakávame.
 4. Prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode je napriek trvajúcim epidemiologickým opatreniam v našej nemocnici umožnená.
 5. Iná ako neodkladná ZS zatiaľ nie je doriešená zo strany MZ SR – očakávame v tomto smere pokyny každým dňom.
FN Trenčín
 

 1. Naša gynekologicko – pôrodnícka klinika samozrejme poskytuje tehotenskú poradňu aj ženám z Ukrajiny. Objednať  sa môžu na čísle 032 6566240 a pri príchode je potrebné sa preukázať  dokladom na oprávnenie poskytovania ZS a preukazom žiadateľa o udelenie dočasného útočiska resp. azylu, vrátane akéhokoľvek identifikačného dokladu.  
 2. Samozrejme  poskytujeme zdravotnú starostlivosť rodičkám z Ukrajiny aj bez zdravotného poistenia. Ženy – rodičky môžu prísť priamo na našu príjmovú ambulanciu. Opäť platí, že je potrebné sa preukázať  vyššie uvedenými dokladmi.
 3. Nakoľko väčšina nášho zdravotníckeho personálu ovláda tieto jazyky, nepredpokladáme vznik jazykovej bariéry. 
 4. Naďalej u nás môžu rodičku sprevádzať dve osoby – napr. partner a dula. 
 5. Naša nemocnica je samozrejme pripravená poskytovať zdravotnú starostlivosť všetkým osobám z Ukrajiny v plnom rozsahu,  na základe ich status nasledovne:  

  V prípade, že Slovensko bude pre nich len tranzitujúcou krajinou, všetku poskytnutú zdravotnú starostlivosť si budú musieť hradiť v plnom rozsahu. Na tieto osoby sa totiž vzťahujú rovnaké podmienky ako na osoby prichádzajúce z tretích krajín. V súčasnosti však MZSR hľadá spôsoby, ako im v prípade zhoršenia zdravotného stavu počas tranzitu cez Slovenskú republiku poskytnúť potrebnú starostlivosť.

  Ak na Slovensku požiadajú o azyl, vznikne im nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, v odôvodnených prípadoch aj na plnú zdravotnú starostlivosť.   Po udelení azylu alebo doplnkovej ochrany im vznikne nárok na plný rozsah zdravotnej starostlivosti.  

  V prípade získania statustu dočasného útočiska, ktorého získanie je administratívne jednoduchšie, bude mať nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. 
Nemonice v sieti Svet zdravia: Partizánske, Žiar nad Hronom, Rimavská Sobota, Rožňava, Svidník, Vranov nad Topľou, Trebišov, Humenné, Michalovce, Topoľčany, Galanta, Dunajská Streda, Spišská Nová Ves

Vyjadrenie za celú sieť nemocníc Svet zdravia:

 1. Tehotné ženy z Ukrajiny majú možnosť využiť zdravotnú starostlivosť v nemocniciach v rámci celého Slovenska, pri spontánnom pôrode či zdravotnom probléme teda odporúčame rodičke navštíviť najbližšiu pôrodnicu.
 2. V sieti nemocníc Svet zdravia poskytujeme do vyjasnenia podmienok zo strany MZ SR akútnu zdravotnú starostlivosti aktuálne bez úhrady, a to aj pacientom bez zdravotného poistenia.
 3. Na urgentných príjmoch vo všeobecnosti platí, že personál hovorí aj anglickým jazykom. Na iných oddeleniach sa ukrajinskí kolegovia snažia v prípade potreby prekladať, ak sú v danom momente k dispozícii.
 4. Sprevádzajúca osoba pri pôrode je umožnená na základe aktuálnych usmernení MZ SR a po splnení platných podmienok týkajúcich sa súčasnej epidemiologickej situácie v súvislosti s infekciou COVID-19. Ide napríklad o požiadavku negatívneho testu na COVID-19, ktorý podľa okolností realizujeme aj priamo pri príjme rovnako bez úhrady (AG test).
 5. Nemocnice poskytujú vzhľadom na súčasnú situáciu iba neodkladnú starostlivosť, to sa týka aj gynekologickej starostlivosti.

 

FN Banská Bystrica
 Momentálne podmienky, podľa pokynov zriaďovateľa, pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti utečencom z Ukrajiny sú zverejnené na našej webovej stránke už aj v ukrajinskom jazyku https://www.fnspfdr.sk/category/ukrajina/ .

Na Gynekologicko-pôrodníckej klinike pôsobí lekár, pôvodom z Ukrajiny a bude v prípade potreby nápomocný.

Podrobnejšie informácie, týkajúce sa aj gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti budeme postupne dopĺňať. 

Urobíme všetko preto, aby ženy – utečenkine, ktoré budú potrebovať zdravotnú starostlivosť u nás našli pomoc.

FN Žilina
V žilinskej nemocnici plne poskytujeme ženám z Ukrajiny akútnu zdravotnú starostlivosť, čiže starostlivosť vrátane pôrodu a akútnych ťažkostí.

Podľa pokynov ministerstva zdravotníctva je vojnovým utečencom z Ukrajiny poskytovaná neodkladná a potrebná zdravotná starostlivosť, za ktorú tieto osoby neplatia.

Pôrod

V prípade začiatku pôrodu stačí, aby žena prišla priamo do našej pôrodnice (pavilón gynekológie a pôrodníctva – mapa v prílohe), kde jej bude poskytnutá akútna zdravotná starostlivosť, čiže sa postaráme o celý priebeh pôrodu a starostlivosť o bábätko, za ktorú tieto osoby neplatia. Pri pôrode môže byť prítomný aj partner rodičky alebo iná sprevádzajúca osoba. Pre všetky sprevádzajúce osoby platí rovnaká podmienka (bez ohľadu na očkovanie, zdravotné poistenie či národnosť) – je potrebné mať negatívny výsledok antigénového testu na COVID-19. Test realizujeme aj priamo v príjmovej ambulancii.

Gynekologická pohotovosť

V pracovné dni od 15:30 h, cez víkendy a sviatky (nonstop) je k dispozícii gynekologická pohotovosť pre akútne stavy. Nachádza sa na prízemí pavilónu gynekológie a pôrodníctva (mapa v prílohe). Ženám z Ukrajiny poskytujeme akútnu zdravotnú starostlivosť, za ktorú tieto osoby neplatia.

Bežné tehotenské poradne pre fyziologické gravidity štandardne poskytujú gynekologicko-pôrodnícke ambulancie mimo nemocnice (ambulantný gynekológ).

Pri patologickej a rizikovej gravidite je u nás k dispozícii ambulancia pre rizikovú a patologickú graviditu a materno-fetálnu medicínu. Nachádza sa v pavilóne gynekológie a pôrodníctva na 1. poschodí.

Komunikácia pri ženách z Ukrajiny nie je pre nás problém, naši zamestnanci sa vedia s pacientkami dorozumieť v angličtine alebo ruštine ako na oddelení, tak v rámci ambulancie či pohotovosti.

V našej nemocnici poskytujeme ženám z Ukrajiny kompletnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť, čiže pokiaľ má akútne zdravotné problémy. V individuálnych prípadoch bude však potrebné, aby žena navštívila aj ambulantného gynekológa v rámci štandardného vyšetrenia, túto záležitosť riešime s kontaktnou osobou Ukrajinského komunitného centra v Žiline, ktorá komunikuje so Žilinským samosprávnym krajom vo veci ďalšieho postupu pre poskytovanie neakútnej (ambulantnej) zdravotnej starostlivosti aj v ďalších odbornostiach pre utečencov z Ukrajiny.

V meste Žilina je k dispozícii Ukrajinské komunitné centrum v Žiline (Štúrova 10, Žilina), ktoré pomáha v ďalších krokoch občanom Ukrajiny. Kontaktnou osobou je pani Olesya Besarab, +421 917 057 065.

V prílohe si dovoľujem zaslať mapu nášho areálu, na ktorej je vyznačený pavilón gynekológie a pôrodníctva – budova L – žltá farba.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
 1. naše zariadenie poskytuje tehotenské poradne aj ženám z Ukrajiny. Poradne prebiehajú v rámci  poradne pre rizikovú tehotnosť, každý utorok a piatok 7:00-14:00, v vyšetreniu potrebujú minimálne doklad totožnosti, vhodné je tehotenská knižka,  všetko naviac je výhodou.
 2. áno, ukrajinské ženy môžu rodiť v našom zariadení za úplne rovnakých podmienok ako slovenské ženy, opäť, treba mať pri sebe tehotenskú knižku ale hlavne doklad totožnosti. A i keď ešte nie sú poistené, zdravotnú starostlivosť budú mať poskytnutú v plnom rozsahu.
 3. tehotné ženy sa môžu obrátiť na lekára ambulancie príjmovej, gynekologickej alebo ambulancie pre rizikovú tehotnosť, a to konkrétne Dr.Baková, Dr.Bátorová a Dr.Mífková. Kontakt je: 046/5112248, 046/5112247, pracujeme  v nonstop prevádzke, avšak v prípade informovania sa ohľadom vyšetrení volajte prosím medzi 7:00 – 14,30hod. na tieto telefónne čísla.

  V prípade nutnosti komunikácie v ukrajinskom jazyku sú k dispozícii ukrajinskí lekári pracujúci v našom zariadení, s ktorými sa po dohovore môžeme kontaktovať cez urgentný príjem nášho zariadenia  – 046/5112175
 4. áno, počas vyšetrneia a pôrodu je možná prítomnosť sprevádzajúcej osoby, v prípade pôrodu po predchádzajúcom teste proti ochoreniu COVID19.
 5. v prípade potreby naše zariadenie poskytuje kompletnú gynekologickú starostlivosť ženám z Ukrajiny aj bez poistenia.
Nemocnica Poprad

Nemocnica Poprad poskytuje zdravotnú starostlivosť a pomoc cudzincom z Ukrajiny v zmysle informácií MZ SR vo vzťahu k utečencom z Ukrajiny.

Osobe žiadajúcej o poskytnutie dočasného útočiska, ktorá nie je verejne zdravotne poistená, poskytujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak sa na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu cudzinca zistia osobitné potreby, aj nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Žiadateľovi o udelenie azylu, ktorý nie je verejne zdravotne poistený, poskytujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu neodkladnejzdravotnej starostlivosti v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.

Pôrod je považovaný za neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Nemocnica Poprad poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo. V rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti v uvedenom odbore nemocnica prevádzkuje gynekologicko-pôrodnícku ambulanciu pre rizikovo tehotné.

V rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti v uvedenom špecializačnom odbore nemocnica poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.

V odbore gynekológia a pôrodníctvo poskytuje Nemocnica Poprad zdravotnú starostlivosť taktiež v rámci ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS).

Prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode je možná, avšak podmienkou je negatívny RT-PCR test príp. negatívny PCR rýchlotest.

Lekári komunikujú v anglickom, resp. niektorí v ukrajinskom jazyku. Na komunikáciu v ukrajinskom jazyku je vyčlenený personál, ktorý má 24 hodinové telefonické služby.

Článok budeme ďalej aktualizovať. Posledná aktualizácia 9.3.2022

Kto má nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti na území SR

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.