Blog Reprodukčné práva žien

To, či budete rodiť so sprevádzajúcou osobou, môže záležať od miesta vášho bydliska

V septembri 2022 bol na Slovensku schválený návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti. Týmto zákonom sa vo vnútroštátnej legislatíve bližšie upravuje právo rodiacej ženy na prítomnosť sprevádzajúcej osoby/osôb podľa jej výberu, a to počas celého pôrodu. Zákon nadobudne účinnosť 1. 6. 2024. To však neznamená, že na prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode nemáte právo už teraz[1].

Prítomnosť sprevádzajúcej osoby/osôb pri pôrode podľa vlastného výberu ženy dokázateľne pozitívne ovplyvňuje priebeh pôrodu. Zvyšuje šance, že porodíte vaginálne, skracuje prvú dobu pôrodnú a predstavuje psychickú a emočnú podporu v dôležitej a náročnej životnej situácii. Bábätká žien, ktorým sa počas pôrodu dostáva nepretržitá podpora, majú menšiu pravdepodobnosť, že päť minút po pôrode budú mať nízke Apgarovej skóre. Prítomnosť sprevádzajúcej osoby môže tiež znížiť pravdepodobnosť, že budete potrebovať medicínske zásahy do pôrodu.[2]

Svetová zdravotnícka organizácia zahŕňa prítomnosť sprevádzajúcej osoby, resp. sprevádzajúcich osôb podľa voľby ženy medzi podmienky pre bezpečný a pozitívny priebeh pôrodu. Medzinárodná federácia pre gynekológiu a pôrodníctvo vydala stanovisko, v ktorom uvádza, že rešpektujúca starostlivosť pri pôrode vyžaduje „uznať právo matky na nepretržitú podporu počas pôrodu, informovať ju o prínosoch takejto podpory a zaistiť, že takúto podporu dostane od zdravotníckeho personálu a sprevádzajúcich osôb podľa jej výberu“.

Poplatky za prítomnosť sprevádzajúcej osoby sú diskriminačné

V mnohých nemocniciach na Slovensku je napriek tomu prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode stále vnímaná ako nadštandardná služba. Počas septembra 2022 sme v Ženských kruhoch urobili monitoring poplatkov za prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode a služby s tým spojené v nemocniciach na Slovensku. Informácie sme primárne získavali z webových stránok nemocníc a z cenníkov, ktoré sú nemocnice povinné zverejňovať. V prípade, že sa nám informácie o poplatkoch nepodarilo získať z webovej stránky, kontaktovali sme nemocnice telefonicky. S výnimkou Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku sa nám podarilo získať informáciu zo všetkých zariadení na Slovensku.

Podrobný prehľad poplatkov nájdete v správe Poplatky za prítomnosť sprevádzajúcej osoby v nemocniciach na Slovensku. Ako môžete vidieť z mapy, v niektorých častiach Slovenska je iba veľmi ťažké nájsť nemocnicu, v ktorej prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode nie je spoplatnená. Spoplatnenie prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode považujeme za diskriminačné predovšetkým voči ženám z nízkopríjmových skupín.

Ako sa menilo vyberanie poplatkov v čase

Poplatky za prítomnosť sprevádzajúcej osoby v minulosti vyberali všetky nemocnice. To sa zmenilo od 1. 2. 2018 vo vybraných štátnych nemocniciach. K tomuto kroku pristúpil vtedajší minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Urobil tak po tom, ako dokumentárny film režisérky Zuzany Límovej s názvom Medzi nami vyvolal celospoločenskú diskusiu o kvalite pôrodnej starostlivosti a porušovaní ľudských práv pri pôrodoch na Slovensku. Napriek tomu, že minister pôvodne hovoril o zrušení poplatkov vo všetkých štátnych nemocniciach, k tomuto kroku došlo iba vo vybraných fakultných a univerzitných nemocniciach. 

Ukázalo sa, že dôležitú úlohu pri presadzovaní pozitívnych zmien zohrávajú aj samosprávne kraje ako zriaďovatelia nemocníc. Takýmto príkladom je Žilinský samosprávny kraj. Ten od mája 2019 pristúpil k zrušeniu vyberania poplatkov za prítomnosť sprevádzajúcej osoby vo všetkých nemocniciach, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Jedenásť nemocníc poplatky zvýšilo

Žiaľ, zaznamenali sme aj negatívny trend zvyšovania poplatkov, a to konkrétne v prípade jedenástich nemocníc. Napríklad v Nemocnici AGEL Levice poplatok za prítomnosť sprevádzajúcej osoby stúpol až o 30 eur na súčasných 50 eur. Na podobné výrazné zvýšenie sme boli v priebehu roku 2022 upozornené aj v prípade Nemocnice s poliklinikou Brezno. Podľa cenníka aktuálneho v júni 2022 tu bola prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode spoplatnená čiastkou až 60 eur. Počas monitoringu v septembri 2022 nemocnica v Brezne uvádzala na svojej stránke už čiastku 30 eur. No táto suma je stále vyššia ako 20 eur, ktoré nemocnica vyberala v roku 2019.

Nemocnice, ktoré zvýšili poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode v porovnaní s rokom 2019 

Je načase, aby sa poplatky za prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode stali minulosťou

Dôležitosť prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode zdôrazňujú aj odborné postupy Ministerstva zdravotníctva SR pre pôrodníctvo. Súčasťou každého zdravotníckeho systému, ktorý poskytuje starostlivosť na vysokej úrovni, by malo byť vytvorenie podporného a vľúdneho prostredia pre rodiace ženy. Nevyhnutnou súčasťou takéhoto systému je aj možnosť neprerušovanej podpory zo strany sprevádzajúcej osoby, ktorú si žena sama zvolí. V prostredí, kde sa tak nedeje, na to doplácajú predovšetkým ženy a deti svojím zdravím.

[1] Právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky a z medzinárodných dohovorov, ku ktorým sa Slovenská republika hlási. Dotýka sa práva na súkromie, rodinný život, práva na zdravie a ďalších základných ľudských práv. Hoci teda nejde o nové právo, potrebu vnútroštátnej legislatívnej úpravy konštatovala aj Kancelária verejného ochrancu práv vo svojej správe Hovorme otvorene o pôrodoch: ľudskoprávny prístup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
pri pôrodoch.

[2] World Health Organization (WHO): Companion of choice during labour and childbirth for improved quality of care. Geneva : World Health Organization, 2020.

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.

O autorke

Zuzana Krišková

V Ženských kruhoch pôsobím od ich vzniku v roku 2011. Zaujímam sa najmä o ľudské práva žien pri pôrode a poskytovanie zdravotnej starostlivosti založenej na dôkazoch. Medzi ďalšie témy, o ktoré sa zaujímam, patria aj následky, ktoré si ženy odnášajú na tele aj na duši ako dôsledok škodlivej praxe, nerešpektu a často aj násilia.
Som spoluatorkou dvoch publikácií Ženy-Matky-Telá I a II a pôsobila som ako konzultantka pri viacerých výskumoch ako aj pri filmoch Medzi nami, Motýlie ráno a Neviditeľná.