Odborné názory Pôrodná asistencia

Rozhovor s pôrodnou asistenkou Janou Riedlovou

Napísala

Prinášame vám rozhovor so samostatnou pôrodnou asistentkou Bc. Janou Riedlovou

Ako ste sa dostali k profesii pôrodnej asistentky?

Viete, téma pôrodu ma oslovovala už počas štúdia literatúry na Filozofickej fakulte. Pôrod je pre mňa magický okamih prepojenia neba a zeme, príchod nového človeka na svet je úžasný zázrak. Priťahovala ma téma pôrodných babíc, skúsených žien, sprevádzajúcich tehotnú až k pôrodu a ďalej. Komplexná starostlivosť pôrodnej asistentky se pre mňa stala vysnívanou profesiou.

Ako ste sa dostali k praxi samostatnej/súkromnej pôrodnej asistentky?

Išla som študovať na pôrodnú asistentku s tým, že raz budem súkromná pôrodná asistentka. Vždy som chcela poskytovať komplexnú starostlivosť. Poskytovať starostlivosť iba pri pôrode, asistovať ženám len v určitom úseku ma neuspokojovalo. Vždy som chcela ženu poznať už pred pôrodom, jej životný príbeh, príbehy predchádzajúcich pôrodov mi pripadali také dôležité, že by som sa cítila ochudobnená, keby som ženu poznala až pri pôrode. Chcela som sledovať ako rastie bábätko v maternici počas celého tehotenstva, chcela som poznať celý príbeh, nie iba časť.

Stačilo absolvované štúdium na MU Brno na prax samostatnej pôrodnej asistentky?

Nie. Už počas štúdia som absolvovala rad seminárov, ktoré viedli samostatné pôrodné asistentky. Až tie ma naučili vonkajším pohmatom zistiť polohu dieťaťa v maternici, sledovať tehotenstvo a pôrod v celej komplexnosti života. Pôrodné asistentky z Boskovíc a Vyškova ma naučili potom veľa vecí o pôrode v praxi. Absolvovala som tiež 3-mesačnú stáž v Nemecku, kde som mohla spoznať prax samostatnej pôrodnej asistentky aj prácu v pôrodnom dome. Otvorilo mi to oči, videla som, že to, o čom snívame, je realitou iba kúsok za hranicami. Pôrodné asistentky tu poskytujú starostlivosť počas tehotenstva, pri pôrode, v prostredí, ktoré si žena slobodne zvolí, a tiež starostlivosť po pôrode. Všetko   hradí zdravotná poisťovňa. Absolvovala som tiež kongres Midwifery Today v Nemecku, prednášky Barbary Kosfeld v Pôrodnom dome U čápa, prednášky Zuzany Štromerovej, Ivany Koenigsmarkovej, Marie Vnoučkovej a iné. Pokiaľ človek chce poskytovať komplexnú starostlivosť, musí si vzdelanie rozširovať z vlastného popudu. Stále sa učím a budem sa aj ďalej. S každým pôrodom se o pôrodoch dozvedám viac:)

Ako podľa Vás vyzerá ideálna starostlivosť o ženu v období tehotenstva, pôrodu a raného materstva?

Ideálna starostlivosť je pre každú ženu iná. Som za to, aby si žena mohla slobodne zvoliť poskytovateľa starostlivosti a táto starostlivosť by mala byť hradená zdravotnou poisťovňou. Ak chce chodiť iba k pôrodnej asistentke, alebo starostlivosť striedať s lekárom, má sa jej to umožniť. Systém je tu pre ľudí, a nie ľudia pre systém. Ak nie sme so systémom spokojní, zmeňme ho. Ideálne teda ženu sprevádza tehotenstvom lekár alebo pôrodná asistentka, ktorá spolupracuje s lekárom v prípade, ak zbadá nejakú odchýlku od fyziológie. Pokiaľ ide o starostlivosť pri pôrode, ideálne je, aby žena rodila tam, kde se cíti bezpečne a dobre, s podporou sprevádzajúcich osôb. Sledovaním tehotenstva a podľa anamnézy sa dá rozhodnúť, ktorá žena je tzv. nízkoriziková – teda môže rodiť v akomkoľvek prostredí iba s pôrodnou asistentkou. Takáo selekcia je podľa môjho názoru opät iba odporučenie. Všetci sme slobodnými bytosťami, je iba na rozhodnutí ženy, či podstúpi nejaké riziko a rozhodne se rodiť napríklad úplne sama. Komplexná starostlivosť pôrodnej asistentky by mala vyzerať tak, že Vás sprevádza tehotenstvom, pôrodom, šestonedelím a v podstate celú dobu dojčenia, niekedy aj dlhšie.

 

Ako vnímate vzťah pôrodná asistentka – lekár?

Pôrodná asistentka a lekár-pôrodník sú dve samostatné profesie. Každá má svoje pole pôsobnosti, niekedy sa tieto polia prekrývajú, niekedy na seba nadväzujú. Obe profesie sa doplňujú, navzájom sa potrebujú. Ja lekára-pôrodníka vníma ako kolegu, s ktorým spoločne nachádzame riešenia danej, niekedy ťažkej, situácie pri pôrode. Od mnohých skúsených lekárov/lekárok, predovšetkým vo Vyškove, som sa o pôrode naučila veľa, a za to im veľmi ďakujem.

Ako sa začala Vaša externá spolupráca s pôrodnicou vo Vyškove?

Mala som víziu o tom ako by som chcela pracovať a s touto víziou som oslovila pôrodnice v Brne a blízkom okolí. O Vyškove som mala pozitívne informácie od jednej mojej klientky a tiež mi odtiaľ pán primár MUDr. Eim najskôr odpovedal na moju žiadosť o spoluprácu.

Menili sa po Vašom príchode do Vyškova štandardné nemocničné postupy? Čo bolo pre tamojší personál najväčšou výzvou?

Najväčšou zmenou bolo presadiť dvojhodinový neprerušovaný bonding po pôrode. Dospeli sme k tomu postupne. Pre novorodenecké oddelenie je najťažšie prispôsobiť jeho chod tomu, aby rodičia mohli byť so svojím dieťaťom neustále pri všetkých vyšetreniach apod. Je to nepochopiteľné, ale v tomto bode neustále narážame. Bolo tiež nutné vopred sa dohodnúť na menažmente potermínových gravidít, predčasne odtečenej plodovej vode, vyšetreniach a monitorovaní počas pôrodu atd. Dnes už tunajšie pôrodné asistentky neprekvapí ani lotosový pôrod placenty. So smiechom mi volajú, že sa budem čudovať, až sa tam po materskej vrátim, kam až sa všetko posunulo. A ja sa na to nesmierne teším:)

Ako vyzerá Vaša práca, aké služby ponúkate svojim klientkam?

Ponúkam konzultácie počas tehotenstva, individuálnu prípravu na pôrod pre páry, masáže pre ženy, sprevádzanie a starostlivosť pri pôrode v zdravotníckom zariadení pôrodnice Vyškov vrátane mesačnej pohotovosti na telefóne okolo termínu pôrodu, návštevnú službu po ambulantnom pôrode, laktačné poradenstvo atd. Viedla som tiež cvičenie s jogou pre tehotné, cvičenie po pôrode, spievanky a cvičenie pre deti do jedného roka. So svojimi klientkami, ktoré sprevádzam počas pôrodu, sa stretávam počas tehotenstva niekoľkokrát a po pôrode ich navštevujem doma.

Akým spôsobom získavate klientky? Ako sa k Vám dostavajú?

Klientky nemusím hľadať. Ony vyhľadajú mňa. Zväčša na odporučenie kamarátky alebo cez internet.

Ako to v praxi vyzerá, keď sprevádzate svoju klientku k pôrodu?

Dva týždne pred termínom pôrodu som neustále na telefóne a klientka ma môže kedykoľvek kontaktovať. Keď sa pôrod rozbieha, prichádzam spravidla na kontrolu postupu pôrodu ku klientke domov, zistím v akej fáze je, ako sa darí bábätku, aké sú kontrakcie atd. Potom spoločne odchádzame do pôrodnice vo Vyškove. Klientku prijíma lekár, ale potom počas pôrodu sa o ňu starám ja, prípadne konzultujem postup pôrodu s lekárom, ktorý má službu. V prvej dobe pôrodnej ženy môžu využiť sprchu, vaňu, fitlopty, žinenky, môžu sa voľne pohybovať, spievať aj kričať. Monitor aplikujem v takej polohe, aby to bolo pre ženu čo najprijateľnejšie – postojačky, na fitlopte, poležiačky, naboku apod. Ženy majú často potrebu sa v pôrodnej miestnosti trochu zabývať, aby sa tam cítili dobre – používame aromaterapiu, tlmené osvetlenie, ženy si môžu pustiť vlastnú hudbu, alebo mať pokoj.

Keď sa pôrod chýli ku koncu, som povinná volať lekára a novorodeneckú sestru. Tá však často sedí potichu opodiaľ a nijako nás neruší. Po narodení bábätka ostáva toto s matkou a nastáva nádherný okamih zoznamovania rodičov s ním, prvý kontakt, prvé pohľady do očí, prvé prisatie k prsníku. Snažím sa dve hodiny po pôrode rodinu nerušiť. Po tomto čase sprevádzam kompletnú rodinu na oddelenie šestonedelia, a ak žena chce odísť ambulantne, kontrolujem ju potom v domácom prostredí trikrát. Klientky mi môžu kedykoľvek zavolať pre radu k dojčeniu.

Viete o iných súkromných pôrodných asistentkách v ČR, ktoré spolupracujú s pôrodnicami, resp. s ambulantnými lekármi?

Áno, vyškovská pôrodnica spolupracuje s ďalšími súkromými pôrodnými asistentkami z Brna aj z Olomouca. Dostávam čoraz viac informácií, že pôrodnice v celej ČR začínajú spolupracovať so súkromými pôrodnými asistentkami.

V čom vidíte najväčšie problémy českého pôrodníctva?

Narastajúci počet cisárskych rezov, indukovaných pôrodov, nadužívanie liekov a ďalšie medikácie počas pôrodu, separácia matky a dieťaťa po pôrode a v šestonedelí, manipulácia s tehotnými alebo rodiacimi ženami, necitlivý prístup, ženy nemajú možnosť slobodne si zvoliť poskytovateľa starostlivosti v období tehotenstva. Ak chcú chodiť iba k pôrodnej asistentke, musia si jej starostlivosť hradiť, nie je možné si slobodne zvoliť miesto pôrodu, momentálne nie je možné nájsť pôrodnú asistentku s platnou registráciou pre domáci pôrod, ženy tak rodia samé – bez pôrodných asistentiek, nie sú spísané štandardy starostlivosti pôrodných asistentiek – na čom sa bude snažiť pracovať UNIPA, chýba legislatíva upravujúca starostlivosť poskytovanú v domácom prostredí alebo v pôrodnpm dome atd. Problémov je veľa. Najväčší z nich je však absolútna netolerancia v celej spoločnosti smerujúca k akýmkoľvek menšinám a odlišnostiam.

Máte profesionálne plány/sny do budúcnosti? Ako by ste chceli pokračovať vo svojej práci po návrate z rodičovskej dovolenky?

Môj sen je slobodne pracovať a poskytovať komplexnú starostlivosť ženám v tehotnosti, pri a po pôrode v rámci všetkých našich kompetencií daných zákonom. Rada by som sa vrátila a rozšírila svoju prax o starostlivosť o tehotnú ženu – aby mohla počas celého tehotenstva chodiť iba ku mne do poradne. A dožiť sa toho, aby sme v ČR ten pôrodný dom konečne otvorili:)

Ďakujeme Vám za rozhovor!

Jana Riedlová vyštudovala český jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte a pôrodnú asistenciu na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Počas štúdia pôrodnej asistencie absolvovala 3-mesačnú stáž v nemeckom Goettingene. Pracovala v Nemocnici Boskovice, neskôr vo Fakultnej nemocnici Brno, a krátko aj v Nemocnici Vyškov, kde od októbra 2011 sprevádzala svoje klientky pri pôrode ako externá pôrodná asistentka. Je jedna z mála samostatných pôrodných asistentiek v ČR, ktoré ponúkajú svojim klientkam kontinuálnu starostlivosť počas tehotenstva, pri pôrode a v období šestonedelia. Jana sa snaží aj o legislatívne zmeny, ktoré by napomohli plnohodnotnému výkonu práce pôrodných asistentiek v Česku. Je tiež viceprezidentkou Únie pôrodných asistentiek v ČR (UNIPA). Momentálne je na rodičovskej dovolenke s malým synom. Má sen otvoriť v Brne pôrodný dom vedený pôrodnými asistentkami.

O autorke

6 komentárov

 • Ahoj Katko, moc díky za pěkný rozhovor. Je to už delší čas, co jsem četla hodně dlouhý rozhovor s paní asistentkou na http://www.ucimesepribehy.cz/pribehy.
  Chtěla jsem ji také oslovit a chodit k ní do poradny, ale vzhledem k rodičovské dovolené jsem se domluvila s Laďkou Ryšavou, taky v Brně, a jsem s ní strašně moc spokojená. Do porodnice chci ale do Jindřichova Hradce, Vyškov mám moc daleko.
  OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení, nevím, jak se to jmenuje u vás) mi nedávno odmítla přiznat mateřskou dovolenou před porodem, s tím, že moje porodní asistentka není kompetentní mi potvrdit formulář a není možné, aby stanovila termín porodu. Stěžuji si na jejich protiprávní jednání nejen na OSSZ nebo ČSSZ (Česká správa soc. zabezpečení), ale i na MPSV (Min. práce a soc. věcí), kde je momentálně ministryní paní Mgr. Marksová, známá ohledně lidskoprávní otázky, a také jsem poslala dopis Dr. Zuzaně Candiglioti na Ligu lidských práv. Budu dál ŽK kruhy informovat, jak se to vyvíjí.

  Chtěla bych se zeptat – v rozhovoru paní asistentka uvádí, že již „porodnice v celé ČR začínají spolupracovat se soukromými PA“. Bylo by možné uvést všechny konkrétní porodnice, které to umožňují a jakým způsobem? Já jsem oslovila dvě, Jindřichův Hradec a Jihlavu, a možné to není. Ke mně se dostala informace od Laďky Ryšavé, že byl někde zveřejněn článek od primáře Roztočila z Jihlavy, že u nich to umožňují, ale bohužel jsem ho nikde nenašla, pokud bych ho měla, tak se vůči tomu chci velice ohradit a popřít tuto informaci, protože jsem mu mailem zaslala žádost o to, aby mi Laďka mohla u nich asistovat při porodu, a odpověď zněla budu citovat:
  „Vážená paní kolegyně,
  po zevrubném projednání Vaši žádosti jak na poradě vedení Nemocnice Jihlava, tak s mými spolupracovníky na gynekologicko – porodnickém oddělení jsem se rozhodli, že Vaše porodní asistentka se může zúčastnit porodu jako dula, nikoliv jako porodní asistentka vedoucí porod. Vaše požadavky na porod, uvedené ve Vašem mailu, Vám můžeme poskytnout i týmem našich porodních asistentek a lékařů. Vedení porodu cizí porodní asistentkou v našem zařízení by přineslo mnoho psychologických, organizačních a právních komplikací.

  Děkuji za pochopení Zdraví Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.“

  .. mnoho psychologických, organisačních a právních komplikací… no comment..

  Díky

  Monika Polívková

 • Ahoj Monika,
  som rada, ze sa ti článok páčil a budem rada ak nás budeš informovať ako dopadli tvoje sťažnosti na inštitúcie ohľadom „nekompetentnosti“ tvojej PA určiť termín pôrodu.
  Obávam sa, že aj v prípade spolupráce pôrodníc so súkromnými PA je toto z ich strany podmienené aspoň nejakou formou pracovného úväzku, tak to bolo myslím aj v prípade p. Riedlovej, Ohľadom toho, konkrétne ktoré české nemocnice spolupracujú s externými PA by som ti odporučila kontaktovať priamo ju (ako podpresedníčka UNIPA má o tom asi lepšie informácie). Kontakt na ňu nájdeš na jej webstránke: http://uporodnibaby.cz/kontakt/.

 • Ahoj Katko,

  díky, napsala jsem mail paní asistentce. Já myslím, že Laďka ve Vyškově úvazek nemá, jen tam jezdí asistovat k porodům.
  Určitě dám vědět, jak se spor vyvíjí, zatím mi ještě nikdo neodpověděl.

 • Tak tady je odpověď paní asistentky:

  Hezký den, Tak tedy ve Vyškově jsou externí porodní asistentky zaměstnány na Dohodu o pracovní činnosti – mohou tedy vykonávat práci, jako zaměstnankyně porodnice – tedy pečujeme o naše klientky během porodu, už se o ně nestará nemocniční porodní asistentka. Já jsem mohla mít navíc ještě 3 směny – vypomáhala jsem, ale to záleží, jak si to porodní asistentka s primářem porodnice domluví.
  V ostatních porodnicích jsme jen doprovod, a o ženu pečuje nemocniční porodní asistentka.
  Zdraví Jana R.

  A vývoj causa OSSZ:
  zamítli mi stížnost na paní úřednici, tedy odmítli přidělit jiného úředníka, zamítli i mateřskou před porodem. Nikdo se neomluvil, ani náznakem. Ohánějí se zákonem o nemocenském pojištění. Ještě si zjistím, co odpoví MPSV, a chci se nechat zastupovat Dr. Lobotkou z Ligy lidských práv.

  No a nejdůležitější:
  Hynek se narodil v úterý v 6.14 ráno, před šestou dorazila Laďka, koukla a vyjeli jsme do porodnice, pak jsme se hned zas otočili a vrátili domů. Je to nádhera. Moje mamka zjistila, že Hynek znamená „pán domu“, tak jsem vybrala dobře:-) Manžel a jeho mamka po rychlém odeznění šoku pomáhali, hlavně nahřívat plínky a ručníky v troubě, neměli jsme ještě puštěné topení. Odpoledne se na nás přišla podívat naše dětská doktorka se sestřičkou. Moc si to užíváme.
  Pozn. paní doktorka nám ve čt udělala skríning z patičky, a zjistila, že na UZ ledvin, vyšetření očí a sluchu můžeme na dětskou ambulanci jindřichohradecké nemocnice, ale že za to budou chtít 1000 až 1500 Kč (sluch dělají BAEP – evokované potenciály, zrak jen vyš. na kataraktu). Tak volám na pojišťovnu, řekli mi, že nic ať neplatím, že by mi to nevrátili, ať zjistím, co mají nasmlouvané. Tak volám doktorce, ta mě přepojila na pana primáře Rytíře, tak povídám, že jsme neplánovaně rodili doma, a proč bych měla platit, a zda to mají nasmlouvané. A on, že mají, kromě katarakty, ale to, že by se nějak udělalo. A pak – to mě tedy dostalo – řekl, že to mají kvůli takovým těm aktivistkám, co rodí doma.. No a pak ho napadlo se zeptat, proč jsme vlastně k nim po porodu nejeli. Když jsem řekla, že jsme byli v pořádku a měla jsem svoji PA, tak odpověděl, že to tedy oni nechtějí, nebo tak nějak to řekl… Radši jsem to nerozváděla. No, co vy na to??

 • dobrý den, nájdem takúto pôrodnú asistentku aj na východnom Sk? dakujem

  • Lenka,
   neviem, ci spravne chapem Vasu otazku, ale ak hladate PA licencovanu na vykon samostatnej praxe, skuste pozriet tento zoznam: http://www.sksapa.sk/obsah/porodna-asistencia/zoznam-a-kontakty-na-pa-s-licenciou-vykon-samostatnej-praxe.html, pripadne polozte tuto otazku na FB stranke Zenskych kruhov.
   Na Slovensku, narozdiel od CR zatial nie je mozne aby PA so samostatnou praxou mohli oficialne sprevadzat (v zmysle poskytovania zdravotnej starostlivosti) svoje klientky pri porode v zdravotnickom zariadeni. Ak sa tak deje, tak su brane len ako sprevadzajuca laicka osoba a tak nemozu priamo poskytovat zdravotnu starostlivost rodiacej zene.