Domáci pôrod Odborné názory Pôrodná asistencia

Rozhovor s americkou pôrodnou asistentkou Vicki Hedley

Napísala Iva Jančigová

Vicki je licencovaná pôrodná asistentka, ktorá chodí k domácim pôrodom v amerických štátoch New Jersey a New York. Pracovala aj ako dula, školiteľka dúl a inštruktorka predpôrodnej prípravy. Pôrodnú asistenciu najprv študovala na vysokej škole, potom pod priamym vedením inej pôrodnej asistentky v domácom aj klinickom prostredí. Tejto práci sa venuje už vyše 15 rokov. Záleží jej na zlepšení situácie v pôrodníctve a s týmto cieľom aktívne organizuje lokálne podujatia a kampane pre verejnosť. Poskytla rozhovor aj do knihy Pushed: The Painful Truth About Childbirth and Modern Maternity Care od Jennifer Block. Ja som jej veľmi vďačná za to, že ma sprevádzala pri domácom pôrode môjho druhého dieťaťa pred necelými dvoma rokmi.

1. Povedzte mi, prosím, stručne o historickom a súčasnom smerovaní pôrodníctva a pôrodnej asistencie v USA.

Až do 30. rokov 20. storočia sa väčšina pôrodov odohrávala doma za prítomnosti skúsenej pôrodnej asistentky. Odvtedy sa pôrody postupne presúvali do nemocníc a z pôrodníctva sa stala lekárska profesia pod vedením chirurgov (pôrodníci sú školení ako chirurgovia, neučia sa o normálnych pôrodoch). Pôrodné asistentky boli od pôrodov postupne vytláčané a správali sa k nim, akoby pôrod s pôrodnou asistentkou nebol bezpečný. Obviňovali ich z rôznych nebezpečných praktík, pričom to vôbec nebola pravda. Starostlivosť poskytovaná pôrodnými asistentkami a pôrod doma sú pre nízkorizikové, zdravé tehotné ženy preukázateľne bezpečnejšia možnosť[1]. Ina May Gaskin a ďalšie ženy sa od 70. rokov snažili prinavrátiť pôrody späť ženám a do kompetencií pôrodných asistentiek. S podobným cieľom – zvyšovať povedomie o potrebe obnovy pôrodnej asistencie – vznikla pred tridsiatimi rokmi Aliancia pôrodných asistentiek Severnej Ameriky (Midwives Alliance of North America – MANA). Existujú tiež ďalšie organizácie ako Severoamerický register pôrodných asistentiek (The North American Registry of Midwives – NARM), ktorý registruje a certifikuje nezávislé pôrodné asistentky (Certified Professional Midwives – CPM) a Americké kolégium pôrodných asistentiek – sestier (American College of Nurse Midwives – ACNM) – to je organizácia, ktorá certifikuje zdravotné sestry, ktoré sa stanú pôrodnými asistentkami (Certified Nurse Midwives – CNM), ale aj pôrodné asistentky, ktoré nie sú zároveň zdravotnými sestrami (Certified Midwives – CM), tieto dostávajú certifikát po ukončení druhého stupňa vysokoškolského vzdelania v tomto odbore.

2. Do akej miery je podľa Vás súčasná starostlivosť o tehotné ženy v USA založená na vedeckých poznatkoch?

Myslím si, že zo všetkých lekárskych oblastí je pôrodníctvo najmenej založené na vedeckých poznatkoch. Pre anglicky čítajúcich odporúčam pozrieť si štúdiu Evidence Based Maternity Care od Carol Sakala a Maureen P. Corry.

3. Ako si myslíte, že by sa dala zlepšiť starostlivosť o tehotné ženy? Ako alebo kde by mali tieto zmeny začať?

Kľúčom je individualizovaná starostlivosť zo strany pôrodnej asistentky, ktorá sa stará o ženy minimálne počas celého tehotenstva a šestonedelia, ideálne ale počas celého životného cyklu. V súčasnosti sú jedinými poskytovateľmi takejto starostlivosti pôrodné asistentky doprevádzajúce k domácim pôrodom. Je aj zopár rodinných lekárov alebo všeobecných lekárov, ktorí takéto niečo poskytujú, ale nie je to veľmi bežné.

4. Čo je náplňou práce súkromnej pôrodnej asistentky?

Starám sa o ženy ešte pred otehotnením a hlavne počas tehotenstva a šestonedelia. Poskytujem individualizovanú starostlivosť zameranú na celú rodinu a poskytujem pôrodnícke služby pri pôrodoch doma. V prípade záujmu, môžete navštíviť moju webstránku www.seventhmoonhomebirth.com, kde nájdete detailnejší popis mojich služieb.

5. Pokiaľ ide o pôrody, existujú nejaké pravidlá stanovené zákonom? Aké? (vrátane tých, ktoré sa týkajú vzdelania a poistenia pôrodných asistentiek)

Áno, pôrody doma sú v New Jersey legálne a môžu byť pri nich všetky tri druhy pôrodných asistentiek: CPM, CNM aj CM. V praxi sa od nás vyžaduje, aby sme spolupracovali s lekármi, tato spolupráca ale nie je podmienená písomnou zmluvou. Inými slovami, pracujeme nezávisle, ale spolupracujeme s lekármi na komplikovanejších veciach, ktoré sa môžu vyskytnúť počas tehotenstva. Ak je to potrebné, tak dávame odporúčania k špecialistom alebo celkovo odovzdáme ženu do starostlivosti lekárov. Od pôrodných asistentiek v New Jersey sa vyžaduje, aby vyštudovali školu alebo študijný odbor s akreditáciou od MEAC (Midwifery Education Accreditation Council), inak nedostanú licenciu. CNM môžu aj predpisovať lieky, CPM a CM nemôžu.

Ďalej sú tam pravidlá, ktoré musíme rešpektovať, aby sme neprišli o licenciu. Staráme sa iba o nízkorizikové tehotenstvá, nemôžeme v domácom prostredí asistovať pri pôrodoch koncom panvovým, pri pôrodoch dvojičiek alebo pri pôrodoch po predchádzajúcom cisárskom reze. Sú tam aj pravidlá ohľadom kvality poskytovanej starostlivosti, ktoré musíme dodržiavať. Ale nie je podmienkou, aby sme mali poistenie pre prípad zanedbania zdravotnej starostlivosti.

6. Ako súkromná pôrodná asistentka môžete mať zmluvu s nemocnicou/ resp. poskytovať služby v nemocnici?

Nie, ale v štáte New York by som ako CM (ja som CPM aj CM) mohla poskytovať služby aj v nemocnici. O také niečo ale nemám záujem, pretože sa chcem v prvom rade sústrediť na sprevádzanie pôrodov v domácom prostredí.

7. Keby som chcela porodiť dieťa doma (v USA), čo by som mala urobiť? Čo v prípade ak nastanú komplikácie? Ako je to s platením? Uzatvára sa aj zmluva?

Ak si žena praje porodiť doma, je dôležité, aby sa porozprávala s niekoľkými pôrodnými asistentkami, aby zistila, s ktorou si najlepšie sadne. Výber pôrodnej asistentky nie je len o tom, ktorá býva najbližšie[2] alebo ktorá je najlacnejšia. Je to o tom, s kým sa cítite najviac v pohode, komu budete môcť veriť a kto bude dobrý partner nielen pre vás, ale pre celú vašu rodinu. Čo sa týka komplikácií, spolupracujeme s lekármi, s pôrodnými asistentkami pracujúcimi v nemocnici a s perinatológmi, ktorí poskytujú rôzne služby. Okrem toho máme pripravený plán pre prípad transferu do nemocnice počas pôrodu alebo po ňom v prípade komplikácií. Tento plán sa líši podľa toho, či ide o urgentný stav alebo nie.

Čo sa týka platieb, je to rôzne. Niektoré pôrodné asistentky berú aj zdravotné poistenie, niektoré za vás aj komunikujú s poisťovňou. Veľa zdravotných poisťovní pôrod doma prepláca. Sú aj pôrodné asistentky (väčšinou tie, ktoré nemajú licenciu), ktoré akceptujú iba platby v hotovosti. Niektoré si pýtajú zálohu, niektoré nie. Toto sa naozaj líši od pôrodnej asistentky k asistentke a niekedy dokonca aj medzi takými, ktoré pracujú v rámci jednej skupiny. A v podstate každá pôrodná asistentka, ktorú poznám, sa vcelku pravidelne stará aj o klientky, ktoré nemôžu zaplatiť. Niektoré akceptujú aj platbu protislužbou, ktorú klientky môžu poskytnúť.

8. Ako pristupujete k spontánnym potratom?

So spontánnym potratom klientkam pomáham do takej miery, do akej si moju pomoc želajú. Asistujem buď cez telefón, alebo k nim prídem domov a ak je to potrebné a ide o komplikovanejšiu situáciu, tak s nimi idem do nemocnice.

Väčšina potratov prebehne prirodzene, niekedy sa však vyskytnú komplikácie ako napr. príliš silné krvácanie alebo nekompletný potrat. V takýchto prípadoch zasiahnem v prvom rade pomocou byliniek a homeopatík, ak je to ale nevyhnutné, žene odporučím nemocničnú starostlivosť. Veľa času venujem aj spracovaniu ich pocitov a poskytovaniu psychickej podpory, a ak je to potrebné, odporučím služby psychoterapeuta.

9. Poskytujete starostlivosť aj ženám, ktoré momentálne nie sú tehotné alebo v šestonedelí?

Poskytujem preventívnu starostlivosť ženám, ktoré už so mnou rodili. Vo všeobecnosti takúto starostlivosť neponúkam, pretože nemám preplácanie samostatnej preventívnej starostlivosti zazmluvnené so žiadnou zdravotnou poisťovňou.

10. Je pôrodná asistencia prínosom pre spoločnosť? Ak áno, akým?

Ja som čím ďalej, tým viac presvedčená, že naozaj je. Myslím si, že starostlivosť, ktorú poskytujeme, je výborný model pre ženy v období, kedy sa stávajú matkami. Sú posilnené svojou úžasnou pôrodnou skúsenosťou, vďaka ktorej sú z nich asertívnejšie a schopnejšie matky, ktoré ďalej bojujú za zmeny k lepšiemu v rámci svojich komunít. Na základe týchto skúseností sa zoznámia s inými ľuďmi s podobnými potrebami, ktorým pomáhajú získať prístup k takejto starostlivosti a k pôrodným asistentkám.

11. Máte ešte ďalšie postrehy o Vašej práci a/alebo ohľadom zlepšovania podmienok v pôrodníctve, o ktoré by ste sa s nami boli ochotná podeliť?

Som presvedčená, že sme v kritickom bode aj v našej krajine, aj vo svete, čo sa týka zabezpečovania lepších podmienok pre rodiace ženy. Dúfam, že ženy sa konečne začnú domáhať svojich ľudských práv, ku ktorým patrí aj právo vybrať si miesto a osoby pri pôrode. Pôrod je jednou z udalostí životného cyklu a vo väčšine prípadov nevyžaduje lekársky prístup. Ženy si zaslúžia, aby starostlivosť, ktorú poskytujú pôrodné asistentky, bola dostupná. Dúfam, že aj vďaka organizáciám akou je tá vaša a iné po celom svete, sa situácia zmení, a že to bude čím skôr. Závisia na tom osudy mnohých bábätiek, matiek a rodín.


[1] Viac informácií ohľadom bezpečnosti domáceho pôrodu je dostupných na Vickinej stránke: http://www.seventhmoonhomebirth.com/safety.php (pozn. autorky).

[2] Čo sa týka vzdialenosti pôrodnej asistentky od klientky, dôležitejšia ako vzdialenosť v kilometroch je časová dostupnosť. Vicki Hedley berie klientky, ku ktorým sa vie dostať autom do 1 hodiny. Tiež neexistuje oficiálny predpis týkajúci sa vzdialenosti miesta domáceho pôrodu od najbližšej nemocnice. V oblasti, kde Vicki poskytuje svoje služby, je pomerne hustá sieť dobre dostupných nemocníc (pozn. autorky).

O autorke

Iva Jančigová

Učím na univerzite matematické a informatické predmety a robím výskum v oblasti modelovania a simulácií bunkových tokov s aplikáciami v biomedicíne. Moja práca je teda kvantitatívne a analyticky zameraná, ale veľmi sa zaujímam o témy týkajúce sa ľudských práv, zdravotnej starostlivosti a telesnej autonómie. V rámci svojich možností sa snažím prispieť k tomu, aby aj na Slovensku bola zdravotná starostlivosť pri pôrode (ale aj inde) rešpektujúca a evidence-based.