Pôrodná asistencia

Starostlivosť pôrodnej asistentky bude uhrádzaná z verejného poistenia

Napísala Ženské kruhy

Starostlivosť pôrodnej asistentky pred pôrodom a v šestonedelí bude uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia. Od 1.1.2024 vojde do platnosti novela zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Verejné zdravotné poistenie tak pokryje náklady na 4 návštevy pôrodnej asistentky v domácom prostredí ženy. Konkrétne pôjde o dve návštevy od 20 týždňa tehotenstva v súvislosti s psychofyzickou prípravou na pôrod a dve návštevy počas šestonedelia. Tie majú zahŕňať starostlivosť pôrodnej asistentky o ženu aj novorodenca. Prvá návšteva v šestonedelí by sa mala vykonať do 24 hodín po príchode ženy domov z pôrodnice.

Tieto služby môže poskytovať pôrodná asistentka, ktorá má licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe. Zároveň musí mať uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami.

Zoznam registrovaných pôrodných asistentiek s licenciou na výkon samostatnej praxe nájdete na stránkach Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
V súčasnosti sa na tomto zozname nachádza iba 11 pôrodných asistentiek. Vopred sa informujte či má konkrétna pôrodná asistentka uzatvorenú zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou.

Služby pôrodných asistentiek v domácom prostredí ani po 1.1.2024 pravdepodobne nebudú reálne dostupné na území celého Slovenska a všetkým ženám. Veríme však, že zákon predstavuje prvý krok k tomu, aby sa starostlivosť pôrodnej asistentky v domácom prostredí stala na Slovensku dostupnou tak, ako je tomu v mnohých vyspelých krajinách.

Viac o práci pôrodných asistentiek na Slovensku

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.