Otvorené listy

Chartu sme vďaka vám zaslali do pôrodníc

Napísala Ženské kruhy

Vďaka finančnej podpore našich darkýň a darcov sme desať bodov Charty rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti: všeobecné práva žien a novorodencov zaslali 13.3.2024 na všetky pôrodnícke oddelenia v nemocniciach na Slovensku. Ku zalaminovanej Charte sme pripojili sprievodný list. V liste ponúkame oddeleniam spoluprácu v oblasti vzdelávania o právach žien a detí v súvislosti s pôrodnou starostlivosťou.

Text sprievodného listu

Poďakovanie za podporu

V decembri 2023 darkyne a darcovia cez portál Darujme podporili zaslanie Charty nemocniciam sumou 328 EUR . Tieto prostriedky sme použili na grafické úpravy, tlač, zalaminovanie desiatich bodov Charty a na poštovné náklady. Ešte raz sa chceme poďakovať. Za vyzbierané prostriedky sme zakúpili do Ženských kruhov aj laminovačku, ktorú budeme môcť použiť pri ďalších príležitostiach. Napríklad k príprave vzdelávacích materiálov na workshopy alebo ak budeme v budúcnosti realizovať podobnú aktivitu.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.