Reprodukčné práva žien Tlačové správy

Pôrodnice porušujú ľudské práva žien

Napísala Ženské kruhy

Dňa 29.4.2015 sa uskutočnila prezentácie publikácie Ženy-Matky-Telá, ktorú vydalo občianske zdryženie Občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci so Ženskými kruhmi. Po prezentácii sa uskutočnila moderovaná diskusia, ktorej sa zúčastnili aj zástupkyne odbornej verejnosti, občianskych združení aj médií. Tlačová konferencia sa konala v popoludňajších hodinách.

K najvýznamnejším porušeniam patria okrem iných, porušenia týkajúce sa informovaného súhlasu, práva na súkromie a práva na dôstojnosť. Viac informácií v tlačovej správe.

Tlačová správa

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.